Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Still spørsmål til næringslivsledere om konsekvensen av koronakrisen her

I forbindelse med den pågående koronapandemien setter nå Kantar opp en omnibusundersøkelse rettet mot ledere i næringslivet for å kartlegge status i norske bedrifter og ledernes forventninger til tiden fremover.

Still spørsmål til befolkningen om koronakrisen her

Trenger din virksomhet oppdatert informasjon om hvordan befolkningen forholder seg til situasjonen med korona-smitte? Vi gjennomfører ukentlige målinger i tiden framover.

Global undersøkelse om medie- og forbruksvaner under Covid-19 krisen.

Trenger du å forstå handle- og medievanene til kundene dine under Covid-19 pandemien? Kantar har gjennomført et Covid-19 barometer som måler dette og mere til, i Norge og i mer enn 45 andre land.

24-timers-undersøkelse gir unik innsikt om koronakrisen

Kantar vil gjennomføre en spesialdesignet dagbokundersøkelse for å måle hva folk foretar seg, hvor de oppholder seg og hvilke medier de bruker i løpet av døgnet og uken.

Samleside innsikt: Koronakrisen i Norge

Koronakrisen påvirker oss alle, som forbrukere og samfunnsborgere. Vi følger situasjonen tett og samler her artikler og materiell om hvordan den norske befolkningen forholder seg til krisen.

Covid-19 påvirker forbrukerne - hvordan tilpasse merkevaren?

Kantar fokuserer på hvilke endringer som er i ferd med å skje i samfunnet og hvordan bedrifter bør tilpasse seg disse. I denne artikkelen gir Alexandra Kanutte-Skåre gode råd.

Kommunikasjons-budsjetter i krisetider - del 2

Her tar vi fatt der vi var i første artikkel og utdyper med annen relevant forskning på området. Link til del 1 ligger øverst i denne artikkelen.

Hvordan navigere merkevaren gjennom koronakrisen?

Vi må forvente at forbrukerbehovene endres som følge av Koronakrisen, på kort sikt, men potensielt også på lenger sikt. Dette utgjør en utfordring for norske merkevarer, men potensielt også en mulighet.

Rekordhøy bruk av TV og videoinnhold

De offisielle TV-tallene fra Kantar viser at både seing på vanlig lineær TV, TV-selskapenes strømmetjenester, Netflix, HBO og YouTube nådde nye høyder i andre halvdel av mars.

Omdømmeboost for helsemyndighetene i Norge

Folkehelseinstituttets omdømme i befolkningen øker signifikant etter den 12. mars viser Kantars årlige omdømmeundersøkelse.

Koronakrisen løfter papirmediene

Tall for Norge i mars viser at 17 prosent leser aviser hyppigere enn tidligere.

«DIMENSION 2020 – Media & Me»: Ny global innsiktsrapport

Personalisering gir mulighet for mer relevant medieinnhold og kommunikasjon, men effekten er truet av både uvettig bruk av mulighetene og publikums bekymring for personvernet.

Bekjempelse av arbeidsledighet  Norges største utfordring

Kantar koronabarometer uke 19: Befolkningen peker nå på bekjempelse av arbeidsledighet som den største utfordringen Norge står overfor.
Still spørsmål til næringslivsledere om konsekvensen av koronakrisen her
Still spørsmål til befolkningen om koronakrisen her
Global undersøkelse om medie- og forbruksvaner under Covid-19 krisen.
24-timers-undersøkelse gir unik innsikt om koronakrisen
Samleside innsikt: Koronakrisen i Norge
Covid-19 påvirker forbrukerne - hvordan tilpasse merkevaren?
Kommunikasjons-budsjetter i krisetider - del 2
Hvordan navigere merkevaren gjennom koronakrisen?
Rekordhøy bruk av TV og videoinnhold
Omdømmeboost for helsemyndighetene i Norge
Koronakrisen løfter papirmediene
«DIMENSION 2020 – Media & Me»: Ny global innsiktsrapport
Bekjempelse av arbeidsledighet  Norges største utfordring
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Noen læringer til norske merkevarebyggere fra årets BrandZ
Nå er resultatene for årets BrandZ lansert – WPP/Kantars globale studie som identifiserer de mest verdifulle merkevarene v...
Medieungdom 2020: Giganten YouTube, Facebooks fall og gaming-vekst
Medieungdom er en sammenstilling av data om mediebruk til ungdom mellom 12 og 19 år. Dataene er primært hentet fra Forbruk...
Mediebarn 2020: Økt nyhetsinteresse, strømmevekst og TikTok-feber
Mediebarn er en årlig undersøkelse, som kartlegger mediebruken til norske barn mellom 3 og 11 år. I år ble den gjennomført...
Arbeiderpartiet faller kraftig på Kantars partibarometer for TV2 i juli
En underlig vår har gått over i en solfylt sommer
Tydelig omdømmeløft for kraftnæringen
Presentasjon av hovedresultater fra Helsepolitisk barometer 2020
Klimagenerasjonen - bærekraft som konkurransefortrinn
Mediebarn 2020
Medievanene til barn mellom 3 og 11 år
Merkevareindeksen 2019 – Norges sterkeste merkevarer
Hva er status for merkevarene i 2019? Er NRK fortsatt Norges sterkeste merkevare?
Forbruker- og finanstrender 2020
Forbruker- og finanstrender er Kantars årlige bransjeundersøkelse i det norske bankmarkedet. 2020-versjonen er nr. 17 i re...
Norske lederes mediebruk 2018
Merkevareindeksen 2018 – Norges sterkeste merkevarer
Rapporten «Husholdningenes medieutgifter» er klar!
Interbuss 4. kvartal 2018
Connected Car 2018 – Connected Cars. Disconnected owners.

Vi hjelper deg, ta kontakt!

Ring oss på tlf. 911 11 600 eller fortell oss hva vi kan hjelpe deg med: