Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Energi-, klima- og helsepolitikk

Vi er i en tid hvor de fleste opplever store endringer i hverdagen. Mange sliter fortsatt mentalt og fysisk etter pandemien. Vi har fått krig og konflikter tett innpå oss, og det er økende fokus på samfunnssikkerhet og beredskap.

Vi opplever svekket kjøpekraft, og mange har strammet inn for å få endene til å møtes. Oppgavene i helsetjenesten, økende sosiale forskjeller og klimaendringer topper listen over hva nordmenn ser som vår tids største utfordringer.

For å møte disse utfordringene gjennomfører Kantar både oppdragsbaserte og egne målinger for å gi innsikt i befolkningens holdninger og prioriteringer. Ved å dele resultater fra våre egne målinger ønsker vi å bidra til å skape debatt. På den måten håper vi å øke engasjementet blant de som kan gjøre noe med de utfordringene landet vårt står overfor. Dette gjøres gjennom Helsepolitisk barometer, Klimabarometeret og Energibarometeret.

 I tillegg gjennomfører vi oppdragsbaserte målinger der våre oppdragsgivere gjerne ønsker å se sine egne kunders holdninger og prioriteringer opp i mot hva som gjelder for befolkningen for øvrig. Eksempler på oppdragsbaserte undersøkelser er måling av virksomheters omdømme, relasjonsundersøkelser, måling av kundetilfredshet, holdningsundersøkelser innfor energi og klima, konsepttester, kjennskap- og kunnskapsmålinger og måling av merkevarestyrke.