Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Kantar Online

Kantar Online er Kantars egen Windows-baserte programvare som undersøkelsen Forbruker og Media rapporteres i. Med Kantar Online kan brukeren gjøre komplekse analyser på egenhånd. Tabeller, kart og segmenteringsmodeller er noen av mange verktøy tilgjengelig i programvaren.

Med opplæring hos oss, noe som er inkludert i en abonnementsløsning, vil man raskt komme seg opp på et tilfredsstillende nivå. Programvaren blir regelmessig oppdatert og formidlet til våre kunder via en Citrix-løsning.

Forbruker & Media er en undersøkelse som har pågått siden slutten av 80-tallet, og det finnes digitale baser helt tilbake til 1993. Undersøkelsen går kontinuerlig gjennom året, og har to hoved-rapporteringer; i mars og oktober. I tillegg rapporteres det også månedlige baser, disse inneholder oppdaterte dekningstall for digitale medier, resterende data er identisk med hovedoppdateringene.

Hovedrapporteringene inneholder innsamlede data fra foregående 12 måneder. Dvs. at vårrapporteringen er samlet inn fra januar t.o.m. desember. Høstrapporteringen er fra juli til juni påfølgende år. Vi tilbyr også arkivbaser tilbake til 1993 for de som trenger å dokumentere trender i sine analyser.

 

KJØP AV ABONNEMENT, DATA ELLER ANALYSER

ABONNEMENT: Prisene er differensierte på bakgrunn av hva du trenger og hva slags type lisens man skal ha. Det er mulig å kjøpe de indeksene med informasjon en selv ønsker, og betale ut fra dette. Behovet kan være forskjellig fra bedrift til bedrift, men ofte vil man greie seg med et utvalg av modulene. Modulene er både ulike medieindekser som TV eller avis, eller markedsindekser som livsstil eller forbruksvaner. 

TABELLKJØRINGER: Ved bestilling av tabellkjøringer og kart vil dere få tilgang til data som belyser deres medium, produkt(er), konkurrenter, bransje e.l. gjort av en av våre konsulenter i Kantar Online. En behovsanalyse gjøres på forhånd, og leveransen skjer som rå-tabeller levert i Excel-format.

ANALYSER: Har man behov for ferdige analyser eller rapporter, kan man bestille dette hos en av våre konsulenter. På samme måte som ved en ren dataleveranse, vil en behovsanalyse være nødvendig for å avdekke hvor omfattende rapporten skal være. Pris vil være avhengig av datagrunnlaget samt timespris for rapportskriving.

 

Ta kontakt ved spørsmål, eller for bestilling av programvare:

Support/salg/kursleder

Marthe Jørgensen

marthe.jorgensen@kantar.com

926 52 514

 

Support/salg/kursleder

Jonas Østnes

jonas.ostnes@kantar.com

928 47 335