Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Kommunikasjons-budsjetter i krisetider - del 2

Her tar vi fatt der vi var i første artikkel og utdyper med annen relevant forskning på området. Link til del 1 ligger øverst i denne artikkelen.

Hvordan navigere merkevaren gjennom koronakrisen?

Vi må forvente at forbrukerbehovene endres som følge av Koronakrisen, på kort sikt, men potensielt også på lenger sikt. Dette utgjør en utfordring for norske merkevarer, men potensielt også en mulighet.

Merkevarers sakte død i det 21. århundret

Business caset for merkevarebygging er solid. Selskaper med en sterk merkevare er gjennomgående mer profitable enn andre selskap.

Service with a smile? The role of employee emotions in CX

Employees are critical to delivering branded customer experiences. But how many organisations regularly take employee emotions into account?

Innsikt for effektivisering av reklame

Markedsføringsutfordringer som stadige endringer i medielandskapet, økt fokus på kortsiktige mål og økt tilgjengelighet av data, gjør det stadig vanskeligere å lage reklame som skaper langsiktig effekt.

BrandZ: Hva kan vi lære fra verdens største merkevare-studie?

Studien er unik i sitt slag ved at den kombinerer finansielle analyser med forbrukerinnsikt fra merkevarestudier i marked verden over.

Et blikk på merkevarers sosiale identitet

Merkevarebygging kan være vanskelig; det finnes ikke noen standardisert formel som alltid vil fungere uavhengig av konteksten, og derfor er veien til en sterk merkevare lang, kompleks, og full av vanskelige valg.

Aldri har mediebruken endret seg så dramatisk

Nedstengningen av Norge 12. mars endret vår hverdag og mediebruk. Spørsmålet er hvilke endringer er kortsiktige, og hvilke endringer vil være langsiktige?

Hjemmekontor gir milliardgevinst

Ny undersøkelse fra Kantar og HR Norge: Korona har gitt oss flere ledige timer i døgnet. Og tid er penger. Nærmere bestemt 47 milliarder kroner, og det bare hvis vi regner verdien av tiden vi ellers brukte på reise til og fra jobb alene

Om mennesker og maskiner i markedsanalyse

Hvordan kan AI-verktøy brukes innenfor merkevare og kommunikasjon?
Kommunikasjons-budsjetter i krisetider - del 2
Hvordan navigere merkevaren gjennom koronakrisen?
Merkevarers sakte død i det 21. århundret
Service with a smile? The role of employee emotions in CX
Innsikt for effektivisering av reklame
BrandZ: Hva kan vi lære fra verdens største merkevare-studie?
Et blikk på merkevarers sosiale identitet
Aldri har mediebruken endret seg så dramatisk
Hjemmekontor gir milliardgevinst
Om mennesker og maskiner i markedsanalyse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kantars aprilmåling for TV2 gir 2,3 prosent oppslutning om Venstre
Kantars april-gallup for TV 2 viser at Venstre lekker både til Ap, Høyre og MDG. Mest til førstnevnte hvor en sjettedel av...
Presentasjon av Helsepolitisk barometer 2021
Tirsdag 13. april kl. 09:00 - 11:00 inviterer vi til webinar med presentasjon av ferske resultater fra Helsepolitisk barom...
Markedsinnsikten du skulle hatt i går
Tid er en uerstattelig gode som vi trenger mer av i hverdagen, men det å ta de riktige beslutningene basert på god forbruk...
Kraftig fall i kraftbransjens omdømme
Om mennesker og maskiner i markedsanalyse
FrP med laveste Gallup-måling siden mars 1995
Liten nedgang i kraftbransjens omdømme
Medietrender 2021
Rapporten «Husholdningenes medieutgifter - 2020» er klar!
Husholdningenes medieutgifter kartlegger hvor mye penger norske husstander legger igjen på 25 forskjellige medieutgifter.
Mediebarn 2020
Medievanene til barn mellom 3 og 11 år
Merkevareindeksen 2019 – Norges sterkeste merkevarer
Hva er status for merkevarene i 2019? Er NRK fortsatt Norges sterkeste merkevare?
Forbruker- og finanstrender 2020
Norske lederes mediebruk 2018
Merkevareindeksen 2018 – Norges sterkeste merkevarer
Interbuss
Connected Car 2018 – Connected Cars. Disconnected owners.

Vi hjelper deg, ta kontakt!

Ring oss på tlf. 911 11 600 eller fortell oss hva vi kan hjelpe deg med:

Kantar i media