Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Still spørsmål til befolkningen om koronakrisen her

Trenger din virksomhet oppdatert informasjon om hvordan befolkningen forholder seg til situasjonen med korona-smitte? Vi gjennomfører ukentlige målinger i tiden framover.

Global undersøkelse om medie- og forbruksvaner under Covid-19 krisen.

Trenger du å forstå handle- og medievanene til kundene dine under Covid-19 pandemien? Kantar har gjennomført et Covid-19 barometer som måler dette og mere til, i Norge og i mer enn 45 andre land.

24-timers-undersøkelse gir unik innsikt om koronakrisen

Kantar vil gjennomføre en spesialdesignet dagbokundersøkelse for å måle hva folk foretar seg, hvor de oppholder seg og hvilke medier de bruker i løpet av døgnet og uken.

Samleside innsikt: Koronakrisen i Norge

Koronakrisen påvirker oss alle, som forbrukere og samfunnsborgere. Vi følger situasjonen tett og samler her artikler og materiell om hvordan den norske befolkningen forholder seg til krisen.

Covid-19 påvirker forbrukerne - hvordan tilpasse merkevaren?

Kantar fokuserer på hvilke endringer som er i ferd med å skje i samfunnet og hvordan bedrifter bør tilpasse seg disse. I denne artikkelen gir Alexandra Kanutte-Skåre gode råd.

Kommunikasjons-budsjetter i krisetider - del 2

Her tar vi fatt der vi var i første artikkel og utdyper med annen relevant forskning på området. Link til del 1 ligger øverst i denne artikkelen.

Hvordan navigere merkevaren gjennom koronakrisen?

Vi må forvente at forbrukerbehovene endres som følge av Koronakrisen, på kort sikt, men potensielt også på lenger sikt. Dette utgjør en utfordring for norske merkevarer, men potensielt også en mulighet.

Omdømmeboost for helsemyndighetene i Norge

Folkehelseinstituttets omdømme i befolkningen øker signifikant etter den 12. mars viser Kantars årlige omdømmeundersøkelse.

«DIMENSION 2020 – Media & Me»: Ny global innsiktsrapport

Personalisering gir mulighet for mer relevant medieinnhold og kommunikasjon, men effekten er truet av både uvettig bruk av mulighetene og publikums bekymring for personvernet.

Merkevarers sakte død i det 21. århundret

Business caset for merkevarebygging er solid. Selskaper med en sterk merkevare er gjennomgående mer profitable enn andre selskap.

Service with a smile? The role of employee emotions in CX

Employees are critical to delivering branded customer experiences. But how many organisations regularly take employee emotions into account?

Innsikt for effektivisering av reklame

Markedsføringsutfordringer som stadige endringer i medielandskapet, økt fokus på kortsiktige mål og økt tilgjengelighet av data, gjør det stadig vanskeligere å lage reklame som skaper langsiktig effekt.
Still spørsmål til befolkningen om koronakrisen her
Global undersøkelse om medie- og forbruksvaner under Covid-19 krisen.
24-timers-undersøkelse gir unik innsikt om koronakrisen
Samleside innsikt: Koronakrisen i Norge
Covid-19 påvirker forbrukerne - hvordan tilpasse merkevaren?
Kommunikasjons-budsjetter i krisetider - del 2
Hvordan navigere merkevaren gjennom koronakrisen?
Omdømmeboost for helsemyndighetene i Norge
«DIMENSION 2020 – Media & Me»: Ny global innsiktsrapport
Merkevarers sakte død i det 21. århundret
Service with a smile? The role of employee emotions in CX
Innsikt for effektivisering av reklame
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Medietrender 2021
Vi inviterer til Kantars årlige seminar om medieutviklingen og trender i mediemarkedet, 7. januar 2021.
Se video fra Medietrender Ung
I juni arrangerte Kantar det årlige seminaret Medietrender Ung. Her presenterte vi hovedfunn fra våre ferske rapporter rap...
Merkevarers sakte død i det 21. århundret
Business caset for merkevarebygging er solid. Selskaper med en sterk merkevare er gjennomgående mer profitable enn andre s...
Service with a smile? The role of employee emotions in CX
Innsikt for effektivisering av reklame
Arbeiderpartiet er vinneren på Kantars partibarometer i august gjennomført for TV 2
Noen læringer til norske merkevarebyggere fra årets BrandZ
Arbeiderpartiet faller kraftig på Kantars partibarometer for TV2 i juli
Mediebarn 2020
Medievanene til barn mellom 3 og 11 år
Merkevareindeksen 2019 – Norges sterkeste merkevarer
Hva er status for merkevarene i 2019? Er NRK fortsatt Norges sterkeste merkevare?
Forbruker- og finanstrender 2020
Forbruker- og finanstrender er Kantars årlige bransjeundersøkelse i det norske bankmarkedet. 2020-versjonen er nr. 17 i re...
Norske lederes mediebruk 2018
Merkevareindeksen 2018 – Norges sterkeste merkevarer
Rapporten «Husholdningenes medieutgifter» er klar!
Interbuss 4. kvartal 2018
Connected Car 2018 – Connected Cars. Disconnected owners.

Vi hjelper deg, ta kontakt!

Ring oss på tlf. 911 11 600 eller fortell oss hva vi kan hjelpe deg med: