Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Global undersøkelse om medie- og forbruksvaner under Covid-19 krisen.

Trenger du å forstå handle- og medievanene til kundene dine under Covid-19 pandemien? Kantar har gjennomført et Covid-19 barometer som måler dette og mere til, i Norge og i mer enn 45 andre land.

Samleside innsikt: Koronakrisen i Norge

Koronakrisen påvirker oss alle, som forbrukere og samfunnsborgere. Vi følger situasjonen tett og samler her artikler og materiell om hvordan den norske befolkningen forholder seg til krisen.

Covid-19 påvirker forbrukerne - hvordan tilpasse merkevaren?

Kantar fokuserer på hvilke endringer som er i ferd med å skje i samfunnet og hvordan bedrifter bør tilpasse seg disse. I denne artikkelen gir Alexandra Kanutte-Skåre gode råd.

Kommunikasjons-budsjetter i krisetider - del 2

Her tar vi fatt der vi var i første artikkel og utdyper med annen relevant forskning på området. Link til del 1 ligger øverst i denne artikkelen.

Hvordan navigere merkevaren gjennom koronakrisen?

Vi må forvente at forbrukerbehovene endres som følge av Koronakrisen, på kort sikt, men potensielt også på lenger sikt. Dette utgjør en utfordring for norske merkevarer, men potensielt også en mulighet.

«DIMENSION 2020 – Media & Me»: Ny global innsiktsrapport

Personalisering gir mulighet for mer relevant medieinnhold og kommunikasjon, men effekten er truet av både uvettig bruk av mulighetene og publikums bekymring for personvernet.

Merkevarers sakte død i det 21. århundret

Business caset for merkevarebygging er solid. Selskaper med en sterk merkevare er gjennomgående mer profitable enn andre selskap.

Service with a smile? The role of employee emotions in CX

Employees are critical to delivering branded customer experiences. But how many organisations regularly take employee emotions into account?

Innsikt for effektivisering av reklame

Markedsføringsutfordringer som stadige endringer i medielandskapet, økt fokus på kortsiktige mål og økt tilgjengelighet av data, gjør det stadig vanskeligere å lage reklame som skaper langsiktig effekt.

BrandZ: Hva kan vi lære fra verdens største merkevare-studie?

Studien er unik i sitt slag ved at den kombinerer finansielle analyser med forbrukerinnsikt fra merkevarestudier i marked verden over.

Et blikk på merkevarers sosiale identitet

Merkevarebygging kan være vanskelig; det finnes ikke noen standardisert formel som alltid vil fungere uavhengig av konteksten, og derfor er veien til en sterk merkevare lang, kompleks, og full av vanskelige valg.

Aldri har mediebruken endret seg så dramatisk

Nedstengningen av Norge 12. mars endret vår hverdag og mediebruk. Spørsmålet er hvilke endringer er kortsiktige, og hvilke endringer vil være langsiktige?

Hjemmekontor gir milliargevinst

Ny undersøkelse fra Kantar og HR Norge: Korona har gitt oss flere ledige timer i døgnet. Og tid er penger. Nærmere bestemt 47 milliarder kroner, og det bare hvis vi regner verdien av tiden vi ellers brukte på reise til og fra jobb alene
Global undersøkelse om medie- og forbruksvaner under Covid-19 krisen.
Samleside innsikt: Koronakrisen i Norge
Covid-19 påvirker forbrukerne - hvordan tilpasse merkevaren?
Kommunikasjons-budsjetter i krisetider - del 2
Hvordan navigere merkevaren gjennom koronakrisen?
«DIMENSION 2020 – Media & Me»: Ny global innsiktsrapport
Merkevarers sakte død i det 21. århundret
Service with a smile? The role of employee emotions in CX
Innsikt for effektivisering av reklame
BrandZ: Hva kan vi lære fra verdens største merkevare-studie?
Et blikk på merkevarers sosiale identitet
Aldri har mediebruken endret seg så dramatisk
Hjemmekontor gir milliargevinst
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
«MEDIA REACTIONS: Where great ads thrive»: Ny og unik innsiktsrapport om hvordan navigere i dagens medielandskap
God reklame fortjener å få ut sitt fulle potensial og miljøet reklamen presenteres i er en viktig bidragsyter for å utnytt...
Høy bruk av Kantar Online tyder på økt aktivitet i mediemarkedet
Mediemarkedets analysevirksomhet har naturlig nok heller ikke vært upåvirket av koronapandemien. Unntakstilstanden, som fø...
Hjemmekontor gir milliardgevinst
Korona har gitt oss flere ledige timer i døgnet. Og tid er penger. Nærmere bestemt 47 milliarder kroner, og det bare hvis ...
Alexis Nasard to join Kantar as CEO
Stabilitet preger bildet
Velkommen til presentasjon av ferske resultater fra årets Klimabarometer
Krisemåling for Arbeiderpartiet
Ny 24-timersundersøkelse blir klar i løpet av november
Mediebarn 2020
Medievanene til barn mellom 3 og 11 år
Merkevareindeksen 2019 – Norges sterkeste merkevarer
Hva er status for merkevarene i 2019? Er NRK fortsatt Norges sterkeste merkevare?
Forbruker- og finanstrender 2020
Forbruker- og finanstrender er Kantars årlige bransjeundersøkelse i det norske bankmarkedet. 2020-versjonen er nr. 17 i re...
Norske lederes mediebruk 2018
Merkevareindeksen 2018 – Norges sterkeste merkevarer
Rapporten «Husholdningenes medieutgifter» er klar!
Interbuss
Connected Car 2018 – Connected Cars. Disconnected owners.

Vi hjelper deg, ta kontakt!

Ring oss på tlf. 911 11 600 eller fortell oss hva vi kan hjelpe deg med: