Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Innovasjon

Kantar har løsninger for hele innovasjonsprosessen - fra å forstå kategorien og markedet til å optimalisere dagens portefølje av produkter og tjenester. Vi hjelper din merkevare med å skape vekst gjennom meningsfullt annerledes innovasjon.

Kantar hjelper deg med å navigere gjennom hele den kreative prosessen. Fra å identifisere behov, utfordringer og muligheter hos forbruker, til å utvikle og optimalisere konsepter og løsninger som kan tas ut i markedet.  

Vi gir deg oversikt over makrotrendene som driver folks behov og interesse, og hjelper deg med å identifisere konkrete trender ned på kategorinivå: Vi identifiserer folks behov og utfordringer, noe som gir deg høyere sannsynlighet for å lykkes i markedet, og vi identifiserer de mest relevante målgruppene og mulighetsrom.

Vi hjelper med å utvikle nye idéer eller konsepter, prioritere blant idéene og vi evaluerer og velger ut hvilke konsepter som kan lanseres. Vi ser også på hvordan man kan jobbe frem de beste pakningsdesignene.

Videre jobber vi med optimalisering av produkter og tjenester, der vi ser på best mulig sammensetting av en tjeneste, hvordan vi kan prise et produkt og hvordan porteføljen som helhet kan optimaliseres for å oppnå høyest mulig volum eller omsetning.

Når bruker vi kvalitative metoder og når velger vi kvantitative metoder?

Vi velger alltid den beste tilnærmingen eller metoden når vi skal belyse en problemstilling. Kvalitative teknikker er ofte gode å bruke tidlig i innovasjonsprosessen. Dette kan dreie seg om å se på forbrukernes behov og utfordringer og hvilke behov som ikke er dekket av produktene som finnes i dagens marked. Kvalitative teknikker benyttes også ofte i idégenerering, prioritering og vurdering av disse. Videre benyttes gjerne kvalitative teknikker når man skal se på forbrukernes forståelse av et konsept eller hvordan en emballasje eller pakningsdesign fungerer.

Del lenke Lenke er kopiert
Finnes det standardiserte metoder eller skreddersys hvert enkelt prosjekt?

Vi velger alltid den beste tilnærmingen eller metoden når vi skal belyse en problemstilling. Kantar besitter en egen portal for gjennomføring av innsiktsprosjekter, kalt Kantar Marketplace, med en rekke standardiserte løsninger. Disse har også en fleksibilitet som gjør at de kan tilpasses kundens problemstilling. For flere av de standardiserte løsningene har vi dashboards eller egen software med analyse- og rapporteringsmuligheter. I tilfeller hvor Kantars løsninger ikke helt passer, designer vi skreddersydde løsninger som svarer direkte på kundens problemstilling.

Del lenke Lenke er kopiert
Hvilke datakilder finnes?

Kantar bruker flere datakilder for å besvare kundens problemstillinger. Dette kan både være kvalitative metoder som fokusgrupper, dybdeintervjuer osv. Det kan også være surveys på Kantars panel, på eget kundeutvalg, mot befolkningsbase eller sosiale medier. Det kan i tillegg være analyse av søkedata fra Google.

Del lenke Lenke er kopiert
Hva menes med meningsfullt annerledes innovasjon?

Innovasjoner som er meningsfullt annerledes bidrar til å bygge merkevaren. Meningsfull vil si at man forstår hvilke behov innovasjonen skal møte, og at den møter disse på en god måte. I tillegg vil meningsfullhet si at innovasjonen bidrar til å skape en emosjonell tilknytning. Annerledeshet handler om at man med innovasjonen evner å skille seg ut fra andre produkter som finnes i markedet. Dette er ikke nødvendigvis like viktig for valg av merkevaren som meningsfullhet, men annerledeshet blir ekstra verdifullt i kombinasjon med meningsfullhet for å bygge en sterk merkevare. Vi måler altså ikke bare hvordan et konsept eller et pakningsdesign vurderes isolert sett, men også hvordan det påvirker forbrukerens tilknytning til selve merkevaren. Denne tilnærmingen har basis i Kantars rammeverk for merkevaremåling, et rammeverk som er en rød tråd i alt vi måler innen både kommunikasjon, merkevarer og innovasjon.

Del lenke Lenke er kopiert
Hva er Kantar Marketplace?

Kantar Marketplace er Kantars plattform for markedsanalyse. Her finnes løsninger innen ulike fagområder som kommunikasjon, innovasjon, media planlegging og effektivitet og merkevareinnsikt. Her oppnår man rask opprettelse og gjennomføring av prosjekter ved bruk av standardiserte moduler med fleksibilitet, validerte metoder og parametere og benchmarktall. Rapportering skjer i dashboard med eksportmuligheter til Excel og PowerPoint. Kantar Marketplace er svært godt egnet for aktører som skal gjøre prosjekter i flere markeder.

Del lenke Lenke er kopiert