Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Analysebasert rådgivning på grunnlag av relevante data fra mange kilder

 

Kantar er verdens ledende innsikts- og rådgivningsselskap, med over 30 000 ansatte i 100+ land. I Norge er vi 120+ ansatte som hjelper våre kunder å utvikle vinnende merkevarestrategier, optimalisere kundeopplevelsen, finne innovasjonsmuligheter og kommunisere effektivt på tvers av ulike kanaler.

Vi jobber med kunder i ulike bransjer og har spesialister innen media, bank og finans, telekom, samferdsel, energi, varehandel og offentlig sektor. Vår rådgivning er alltid basert på dyp markedsinnsikt – vi mener faktabaserte beslutninger er nøkkelen til å lykkes i markeder i endring.

 

 

Surveydata-innhenting av høy kvalitet

norsk_gallup_logo_RGB

At man kan stole på kvaliteten i gjennomføring av utvalgsundersøkelser er helt grunnleggende. Ofte hviler store og viktige beslutninger på disse dataene.

Norsk Gallup har vært i dialog med den norske befolkning siden 1946. Gallup-merkevarens kjennskap og tillit blant respondenter gjør at vi når ut til de brede lag i befolkningen og gjør oss til en garantist for datainnhenting av høy kvalitet. Vi samler inn surveydata i alle aktuelle kanaler, inklusive mobiltelefon. 

Som et ledd i arbeidet med å sikre høy kvalitet i vår datainnhenting, er rutiner, systemer og framgangsmåter i tråd med bransjens ISO standard og etiske retningslinjer. 

Norsk Gallup henter inn data for Kantar, som er ledende på analysebasert rådgivning i Norge og benytter surveydata som en av flere kilder i sine analyser.

 

 

Vi hjelper våre kunder å vokse

Mange av våre kunder har økonomisk vekst som målsetning; vekst i omsetning, markedsandel og overskudd. Veksten kan skapes på flere måter: større inntekter fra eksisterende kunder, tilførsel av nye kunder, utvikling av nye produkter og tjenester, inntreden i nye markeder eller en kombinasjon av flere av disse.  

Print

Vi hjelper våre kunder med å forstå hvilken eller hvilke av disse veiene til vekst som gir størst potensial, hvilke utfordringer en vil møte og hvordan potensialet best kan utnyttes.

Andre av våre kunder, f. eks. en del offentlige instanser, fokuserer sterkere på kvalitetsmessig vekst: dekke publikums behov på en mer effektiv måte og skape bedre brukeropplevelser.

Uansett om vår kundes ambisjoner er knyttet til økonomisk eller kvalitativ vekst, vil vår rådgivning bygge på innsikt oppnådd gjennom analyse av relevante data.