Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Analysebasert rådgivning på grunnlag av relevante data fra mange kilder

Forbrukeratferd og mediebruk endres stadig hurtigere. For å få et aktuelt og relevant underlag for å hjelpe våre kunder med å ta gode strategiske og taktiske beslutninger, analyserer vi data fra mange kilder. Vi analyserer surveydata, data fra våre egne databaser og våre kunders egne data. Vår datainnsamlingsspesialist, Norsk Gallup, har vært ledende på å hente inn surveydata av høy kvalitet i den norske befolkning siden 1946.

Kantar er ledende på analysebasert rådgivning i Norge. Vår ambisjon er å forstå våre kunders forretnings-utfordringer og bidra til å skape konkurransefordeler – og vekst.

Vi er en del av den globale Kantar-gruppen, som er eid av WPP. Kantar har 13 selskaper med spisskompetanse innen data og analyse, innsiktsarbeid og rådgivning. Over halvparten av selskapene på Fortune 500 er våre kunder.

I Norge representerer vi Kantar TNS, Kantar Media og Kantar Millward Brown og kan også trekke på ressurser og kompetanse fra de andre virksomhetene i gruppen. Denne tilknytningen gir de 140 medarbeiderne i Norge tilgang på 30 000 eksperter i 100 land, som kan en bidra til å løse våre kunders problemstillinger.

I Kantar er vi levende opptatt av at de ressursene vi har tilgang til, skal bidra til at våre kunder lykkes i å nå sine mål. Vi tror på relasjoner preget av samarbeid og dialog. Og vi vet at fremtiden kan formes, av de som forstår nå-tiden.

 

 

Surveydata-innhenting av høy kvalitet

norsk_gallup_logo_RGB

At man kan stole på kvaliteten i gjennomføring av utvalgsundersøkelser er helt grunnleggende. Ofte hviler store og viktige beslutninger på disse dataene.

Norsk Gallup har vært i dialog med den norske befolkning siden 1946. Gallup-merkevarens kjennskap og tillit blant respondenter gjør at vi når ut til de brede lag i befolkningen og gjør oss til en garantist for datainnhenting av høy kvalitet. Vi samler inn surveydata i alle aktuelle kanaler, inklusive mobiltelefon. 

Som et ledd i arbeidet med å sikre høy kvalitet i vår datainnhenting, er rutiner, systemer og framgangsmåter ISO-sertifiserte.

Norsk Gallup henter inn data for Kantar TNS, som er ledende på analysebasert rådgivning i Norge og benytter surveydata som en av flere kilder i sine analyser.

 

 

Vi hjelper våre kunder å vokse

Mange av våre kunder har økonomisk vekst som målsetning; vekst i omsetning, markedsandel og overskudd. Veksten kan skapes på flere måter: større inntekter fra eksisterende kunder, tilførsel av nye kunder, utvikling av nye produkter og tjenester, inntreden i nye markeder eller en kombinasjon av flere av disse.  

Print

Vi hjelper våre kunder med å forstå hvilken eller hvilke av disse veiene til vekst som gir størst potensial, hvilke utfordringer en vil møte og hvordan potensialet best kan utnyttes.

Andre av våre kunder, f. eks. en del offentlige instanser, fokuserer sterkere på kvalitetsmessig vekst: dekke publikums behov på en mer effektiv måte og skape bedre brukeropplevelser.

Uansett om vår kundes ambisjoner er knyttet til økonomisk eller kvalitativ vekst, vil vår rådgivning bygge på innsikt oppnådd gjennom analyse av relevante data.