Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Miljøfyrtårn: innspill og resultater

Kantar Media Norge AS og Kantar Norge AS ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet.

Kantar Media Norge AS og Kantar Norge AS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Kantar Media Norge AS og Kantar Norge AS i årene fremover.

Planer for klima- og miljøarbeidet

Overordnet sett er det policy for klima, miljø og arbeidsmiljø som leder arbeidet:

I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte.
Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder vår virksomhet. Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger og materiell og forhindre belastning på det ytre miljø. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.
 

Miljøpolicyen følges opp med konkrete mål:

Hva måles

Mål for 2024

Resultat for 2023

Arbeidsmiljø, sykefravær

Under 3 %

4,18 %   (opp 2,4% fra 2022)

Energibruk, strøm

Redusere med 5 %

396 480 kWh (opp 6% fra 2022)

Flyreiser

Redusere med 5 %

82 turer     (Ned 25% fra 2022)

Avfall

Øke sorteringsgrad - 70 %

65 %          (Uendret fra 2022)

 

For å nå målene skal det gjennomføres følgende tiltak:

Arbeidsmiljø
Vi gjennomfører miljøundersøkelsen årlig og registrerer ansattes reise til og fra jobb.
Årlige medarbeidersamtaler og internundersøkelser kjøres også, i tillegg til at vi følger opp sykefravær. Samt AMU møter.

Energi
Forbruk av strøm gikk opp 6% fra 2022 til 2023 og skyldes mer energi til kjøling av datarom og UPS i kjeller. Reduksjon av strøm avhenger av hvor mye som skal kjøles ned på sommeren.

Transport
Reisekort i resepsjonen ved behov. Mer flyreiser i 2023, men fortsatt Teams som blir benyttet av omtrent alle. Vi har redusert fra 3 til 2 biler sommeren 2022.

Avfall
Det fungerer bra med sentralt plasserte avfallsdunker i hvert område og matavfall kun i sosiale soner. Vi sorterer no på matavfall, papp/papir, plast og rest, samt batterier og EE avfall etter behov.
Riktignok mindre avfall i 2023 mot 2022, men sorteringsgraden ligger på det samme som i 2022 - 65 % - denne prøver vi å få enda høyere.

Her finnes klimaregnskapet for perioden 2008-2023

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Kantar?


Send forslag til Miljøfyrtårnansvarlig klaus.dalager@kantar.com

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn. 

 

Vennlig hilsen

Kantar Media Norge AS og Kantar Norge AS