Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Kantar er miljøfyrtårn

Som ledende aktør innen analysebasert rådgivning i Norge, har Kantar et samfunnsansvar. Over mange år har vi gjennomført en rekke tiltak for å gjøre driften mer miljøvennlig.

Bekreftelse på god innsats fikk vi i desember 2008 da administrerende direktør, Gudbrand Jevne, kunne ta i mot Kantar sitt Miljøfyrtårnsertifikat i forbindelse med en markering i Oslo Rådhus.

gudbrand jevne mottar miljofyrtaarngudbrand jevne mottar miljofyrtaarngudbrand jevne mottar miljofyrtaarngudbrand jevne mottar miljofyrtaarngudbrand jevne mottar miljofyrtaarngudbrand jevne mottar miljofyrtaarngudbrand jevne mottar miljofyrtaarngudbrand jevne mottar miljofyrtaarngudbrand jevne mottar miljofyrtaarngudbrand jevne mottar miljofyrtaarngudbrand jevne mottar miljofyrtaarn

Gudbrand Jevne mottar beviset på at Kantar er sertifisert som Miljøfyrtårn desember 2008

Våre målinger over tid viser at det nytter, vi reduserer bl.a. forbruk av papir, engangskopper og strøm - og vi fortsetter naturligvis arbeidet videre.

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning som hjelper både private og offentlige virksomheter med å drive mer miljøvennlig og lønnsomt. For å bli miljøsertifisert må den enkelte virksomhet oppfylle en del bransjekrav. Med bistand fra en ekstern Miljøfyrtårn-konsulent gjennomføres tiltak blant annet for å redusere avfallsmengden og energiforbruket, øke gjenvinningsgraden av avfallet, bestrebe seg på miljøvennlige innkjøp, samt å øke det generelle miljøfokuset blant de ansatte. Miljøfyrtårnsertifikatet varer i tre år. I tilegg må sertifiserte virksomheter hvert år lage en miljørapport der blant annet reduksjon i avfallsmengde skal dokumenteres.

miljofyrtaarn

Fordeler som Miljøfyrtårn-virksomhet:

 

  • Bidra til en bærekraftig utvikling
  • Attraktiv arbeidsplass der miljøhensyn er vektlagt (både i forhold til de som allerede er ansatte og rekruttering)
  • Lavere sykefravær
  • Bedre arbeidsmiljø
  • Øker kompetanse og fokus på HMS og miljø
  • Oppfyller lovkrav til dokumentasjon av miljøvennlig drift (HMS-forskriften, regnskapsloven og miljøinformasjonsloven)

 

Nasjonal statistikk viser at Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter har bedre resultater enn gjennomsnittet når det gjelder bl.a. sykefravær, gjenvinning av avfall og energibruk.

Vi oppfordrer også våre kunder og samarbeidspartnere til å ta ansvar for miljøet rundt oss!