Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Kundeinnsikt er viktig for å styrke posisjon

Strømmarkedet domineres i dag av fem store leverandører som har over halvparten av husholdningskundene. Det er Fjordkraft, NorgesEnergi, Å Strøm, Tibber og Fortum. Konkurransen om kundene blir hardere, og forbrukerne blir mer krevende å betjene.

Om lag en av fem strømkunder bytter strømleverandør i løpet av et år. Den viktigste grunnen til at kundene bytter er ønsket om å betale lavere strømpris, men at selskapet kan tilby avanserte teknologiske løsninger som kan gjøre hverdagen enklere, blir viktigere. 

Så lenge kundenes tilfredshet ligger omkring 70 av 100 mulige poeng er det i hovedsak ro i kundeporteføljen, men når tilfredsheten faller til omkring 50 poeng er det mange av kundene som ser seg om etter en annen strømleverandør. Med lave marginer er det for selskapene kostbart å hente inn nye kunder for å kompensere for de som forlater selskapet. Har man innsikt i hvor fornøyde kundene er generelt sett og med de enkelte deler av kundeforholdet, kan selskapet sette inn tiltak der det er nødvendig for å beholde kundene lengst mulig. 

En gang i året henter vi bransjetall fra et representativt utvalg av norske strømkunder. Det gjør det mulig for de selskapene som ønsker å gjennomføre egne kundemålinger å sammenligne sine resultater med det som gjelder for strømleverandører generelt sett. Det er interessant å vite hvordan egne kunder vurderer selskapet isolert sett, men det gir ytterligere verdi om man kan se selskapets prestasjoner i forhold til det som ellers gjelder i markedet. 

Vi har hjulpet strømleverandørene med denne type undersøkelser i mer enn 25 år, og du kan lese mer om hvordan dette gjøres her.