Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Energibarometeret

Energibarometeret fra Kantar følger og kartlegger forbrukeres holdninger, interesse og atferd knyttet til energispørsmål. Siden 1997 har undersøkelsen blitt gjennomført hvert kvartal, og gir derfor en unik innsikt i utvikling og trender i kraftbransjen over en tidsperiode på over 20 år.

Energibarometeret systematiserer og gir verdifull informasjon om en av landets viktigste bransjer og vil kunne ha verdi som et strategisk verktøy for aktører som opptrer både direkte og indirekte med kraftmarkedet. Rapporten viser utviklingen i bransjen fra et forbrukerperspektiv, og undersøker forbrukeres bytteatferd, tilfredshet og kjennskap til strømleverandører og deres holdning til nettvirksomheten. Videre omfatter rapporten oversikt over strømleverandørers attraktivitet og bransjens omdømme. Tematisk omfang i undersøkelsen, samt hyppig gjennomføring gjør at Energibarometeret tilbyr svært aktuell og nyttig informasjon til alle som er opptatt av bransjen eller har en relasjon til kraftnæringen.

Undersøkelsen gjennomføres dette året tertialvis, med minimum 1000 intervju. Resultatene er representative for strømkunder på landsbasis.