Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Også monopolbedrifter bør kjenne kundenes ønsker og behov

ACER-avtalen, nye strømkabler til utlandet, rekordhøye strømpriser, ny nettleiemodell og nye selskapsnavn som følge av myndighetenes krav til selskapsmessig funksjonelt skille, har skapt mye negativ oppmerksomhet for kraftbransjen den siste perioden.

Selv om ansvaret ligger på politisk hold rammes også nettselskap, strømleverandører og produsenter av kritikken. Da strømprisene var på det høyeste falt kraftbransjens omdømme markant, kundene var ikke like fornøyde med strømleverandøren sin, og det samme gjaldt nettselskapet.

Våre undersøkelser viser at mange forbrukere mangler kunnskap om hvordan kraftmarkedet fungerer. Nettselskapene rammes urettmessig for høye strømpriser, samtidig som strømleverandørene får urettmessig kritikk for høy nettleie og strømbrudd.

I mange år har kundenes skepsis mot nivået på nettleien lagt en tydelig demper på kraftbransjens omdømme, på samme måte som erfaring med strømbrudd demper kundenes tilfredshet med eget nettselskap. For nettleverandørene vil innsikt i kundenes erfaringer med selskapets informasjon, nettsider, kundebetjening, faktura og levering av strøm, gi viktig kunnskap om hvilke punkter i kunderelasjonen som bør prioriteres. Selv om nettselskapene operer i et monopolmarked, er det allikevel viktig å holde kundenes tilfredshet på høyt nivå. Det vil gi de ansatte anledning til å fokusere på sine primære oppgaver, samtidig som det vil bidra til å styrke bransjens omdømme.

En gang i året henter vi bransjetall fra et representativt utvalg av norske nettkunder. Det gjør det mulig for de selskapene som ønsker å gjennomføre egne kundemålinger å sammenligne sine resultater med det som gjelder for nettleverandører generelt sett. Det er interessant å vite hvordan egne kunder vurderer selskapet isolert sett, men det gir ytterligere verdi om man kan se selskapets prestasjoner i forhold til det som ellers gjelder for nettvirksomheten.

Vi har hjulpet nettleverandørene med denne type undersøkelser i mer enn 25 år, og du kan lese mer om hvordan dette gjøres her.