Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Magasin

Kantar Media gjennomfører den offisielle magasinundersøkelsen og måler titler med ukentlige-, månedlige- og mindre frekvente utgivelser. Magasinenes lesertall rapporteres to ganger i året (februar og september) med ca.12.000 intervju og distribueres i analyseverktøyet Kantar Online (GPC) samt tabeller og grafikk på våre nettsider. Lesertallsundersøkelsen er knyttet til Forbruker & Media, og rapporteres i Kantar Online. Kantar Media gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra MBL på vegne av forlagshus som er medlem av MBL. Forlagshus som ikke er medlem av MBL kan også måle sine magasiner i undersøkelsen gjennom en direkte avtale med oss i Kantar Media.

I tillegg til å måle lesing av magasinenes papirutgaver måler vi også bruk av nettmagasiner slik at man kan beregne total oppslutning på tvers av plattformene nett og papir. Mer informasjon her.

Lesertall for alle papirmagasinene

Her finner dere lesertall for alle papirmagasinene Kantar måler, og ved å trykke på tittelen på magasinet kan dere se tall i tusen og dekningsprosent (struktur) etter kjønn, alder, personlig inntekt, utdanning og geografi. Det er også mulig å laste ned tallgrunnlaget. Alle de fire siste lesertallene er tilgjengelig i web-rapporten.