Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Semiotisk analyse og rådgivning

Effektiv kommunikasjon handler om riktig bruk av kommunikasjonselementer. Språk, symboler, bilder og lyd blir alltid tolket av forskjellige mennesker i en sosial situasjon. Semiotikk – kunnskapen om hvordan forskjellige tegn kan virke på en mottaker, er til stor hjelp når du står overfor ulike kommunikasjonsmessige valg.

Semiotikk er læren om hvordan forskjellige tegn kan virke på en mottaker. Alle som jobber med å utvikle kommunikasjon, jobber med ulike former for tegn: Språk, bilder, symboler og lyd. Vi mennesker tolker alle slike tegn inn i en sosial kontekst. En effektiv sammensetting av tegn kan tydelig uttrykke betydningen styrke, men ikke bare det. En god sammenstilling av tegn (som f.eks. bilder, farge, stil og lyd) kan også tydelig uttrykke hva slags styrke det skal være snakk om. Kanskje ønsker du å uttrykke en smart styrke, en moderne styrke, eller en feminin styrke. Uansett hva du ønsker å uttrykke gjennom bruk av kommunikasjonselementer, så kan vi hjelpe deg med grundige analyser av hvordan disse elementene virker innenfor en bestemt sosial/kulturell kontekst.  

Gjennom bruk av digitale verktøy og semiotiske spesialister hjelper vi deg å sikre at det du ønsker å uttrykke når du kommuniserer, faktisk er det mottageren ser, føler, hører og forstår.