Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Fokusgrupper

Fokusgrupper er et unikt innsiktsverktøy som gir oss mulighet til å skape gruppedynamikk. I motsetning til dybdeintervjuet som søker å kartlegge den individuelle historien, så søker gruppesamtalen å oppnå en innsikt som skapes kollektivt gjennom at deltakerne jobber sammen, diskuterer og lar seg inspirere av hverandre. Resultatet er en helhetlig forståelse av hvordan mennesker i en definert målgruppe tenker og reflekterer rundt komplekse spørsmål.
Fokusgrupper

Fokusgrupper er et effektivt innsiktsverktøy som raskt skaffer deg oversikt over holdninger og meninger innen et felt eller marked. Det vanligste er å rekruttere 6 til 8 representanter for en tydelig definert målgruppe til en åpen samtale ledet av en erfaren moderator. Moderatoren legger til rette for diskusjoner og spørsmålsoppgaver, som belyser temaet du ønsker å undersøke fra. Resultatet er et datamateriale som i motsetning til tall og statistikk, beskriver hvordan og hvorfor folk tenker og gjør som de gjør.   

Del lenke Lenke er kopiert
Minigrupper

Minigrupper med 2 til 4 deltakere er varianter av fokusgrupper hvor vi utnytter den dynamikken som oppstår når noen få mennesker møtes og snakker sammen. Denne metodikken anbefaler vi typisk når du har behov for å utforske mer sensitive tema, eller når vi ønsker tid til å forstå mer av den enkelte deltakers individuelle synspunkt og erfaringer.

Del lenke Lenke er kopiert
Kreative workshops

Kreative workshops fungerer utmerket som kreativt verksted enten målgruppen er forbrukere, eller representanter fra din egen virksomhet med ansvar for å bidra i en eller annen utviklingsprosess.

Hvilken type deltakere vi ønsker for å et gitt prosjekt vil avhenge av innsiktsbehovet og hvilket kreativt utbytte du ønsker å oppnå.  Vi har f.eks. god erfaring med å inkludere en kombinasjon av spesielt kreative forbrukere, designere og konseptutviklere, i tillegg til våre egne innovasjonsspesialister, samt representanter fra oppdragsgiver.

Del lenke Lenke er kopiert
Digitale fokusgrupper i form av chats

Digitale fokusgrupper i form av chats er raskt og kostnadseffektivt. Ikke minst er det lav terskel for å delta i slike undersøkelser. Det å svare raskt og utfyllende i chat-formatet har mange nordmenn blitt flinke til, ikke bare de unge. Chats kan du delta i selv om du ikke sitter ordnet og presentabel bak en PC (mange er ganske slitne av å forholde seg til sitt eget skjermbilde gjennom store deler av arbeidsdagen). Du kan delta via mobilen eller mens du vugger ett-åringen på armen. Det føles dessuten ofte tryggere å uttrykke sine meninger bak tastaturet i en chattegruppe enn i et rom med ukjente. En annen fordel med gruppechat-formatet, er at deltakerne i mindre grad lar seg mindre påvirke av hva de andre mener.

Del lenke Lenke er kopiert
Digitale fokusgrupper via Teams eller Zoom

Etter hvert som at digitale møter har blitt en del av folks hverdag, har det å gjennomføre fokusgrupper via Teams eller Zoom blitt enkelt og ressursbesparende. Noen av de viktigste fordelene med å gjennomføre fokusgrupper på denne måten er at vi når flere typer mennesker, og at vi kan samle deltakere fra hvor som helst i landet. Alle kan delta så lenge de har tilgang til internett, en PC eller smarttelefon.

Det er imidlertid verdt å merke seg at Teams og Zoom-formatet har litt begrensede muligheter med tanke på interaksjon deltakerne imellom.     

Del lenke Lenke er kopiert