Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Dybdeintervjuer

Dybdeintervjuer er et godt verktøy for å forstå folks individuelle holdninger og erfaringer. Når vi benytter oss av dybdeintervjuer gir vi oss tid til å bygge en tillitsfull ramme for samtalen slik at vi kan forstå hvorfor en person tenker som hen gjør. Dybdeintervjuer fungerer dessuten godt via digitale kanaler som Teams og Zoom og telefon, noe som gjør det enkelt å nå folk hvor som helst i landet.
Dybdeintervjuer

Dybdeintervjuer er den beste løsningen når du har behov for å avdekke motiver og holdninger hos et enkelt individ uten påvirkning fra andre. Vi gir oss tid til å utforske og forstå relevante aspekter ved det informanten forteller gjennom oppfølgingsspørsmål og «graveteknikker».

Dybdeintervjuer er en fleksibel metodikk som kan gjennomføres nær sagt hvor som helst, og via de fleste kommunikasjonsplattformer enten det er snakk om teams, telefon eller chats.   

En utfordring med å anvende dybdeintervjuer er imidlertid at vi kun får snakket med et enkelt individ av gangen. Det er derfor ressurskrevende med tanke på tid og penger å få snakket med mange mennesker i et gitt prosjekt. Når det er sagt så finnes det teknikker og perspektiver som kan hjelpe oss med å «utvide» en enkeltpersons synspunkt. 3. persons-teknikker (slik du kjenner andre som deg), eller supplerende innsikt fra ulike former for sekundærdata kan bidra til å allmenngjøre funn fra relativt få respondenter i en målgruppe med presise kjennetegn.   

Del lenke Lenke er kopiert
Dyader (parvise dybdeintervjuer)

Dyader (parvise dybdeintervjuer) har langt på vei de samme styrkene som dybdeintervjuer. Dyaden har imidlertid en egen styrke i at den muliggjør en viss gruppedynamikk: To respondenter med et visst kjennskap til hverandre kan la seg inspirere av hverandres tanker og reflektere i felleskap på en måte de ikke ville kunne klare på egenhånd.

Dyader er som skreddersydd for feltarbeid blant ungdom fordi det å snakke med en «profesjonell voksene» er enklere når man er sammen med en man kjenner. Dyaden ligger også tettere på omgangsformen ungdom har når de «henger» og prater sammen.

Del lenke Lenke er kopiert