Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Kvalitative undersøkelser

Kvalitative metoder gir bedriften din en unik mulighet til å komme tettere på forbrukerne som mennesker.

Få en dypere forståelse av kundene dine og verdifull innsikt i hvordan bedriften kan tilpasse produkter eller tjenester for å bedre møte kundenes forventninger og behov.

Kvalitative metoder spiller en avgjørende rolle når man skal utforske og forstå komplekse aspekter av menneskelig atferd, opplevelser og fenomener. Vi hjelper deg å bli kjent med forbruker i dybden, og fremskaffe kundeinnsikt som kan skape en sterkere og mer lønnsom merkevare for bedriften din.  

 

Målgruppekunnskap og rekruttering

Målgruppekunnskap

Hvor godt kjenner du egentlig målgruppen din? Som et av verdens ledende selskap innenfor kvalitativ research, er vi i nær kontakt med mennesker fra alle samfunnslag og fra utallige bransjer på daglig basis.

Fordi vi hele tiden er i kontakt med alle slags folk, så vet mye om hvordan verden faktisk ser ut fra ulike menneskers og segmenters ståsted. Vi hjelper deg med å forstå og spisse målgruppen du ønsker å nå, slik at du kan markedsføre og utvikle så fokusert og målrettet som mulig.

Rekruttering: Vi hjelper deg med å finne representanter for målgruppene du ønsker å komme i kontakt med, og rekrutterer og intervjuer alle typer mennesker. Vårt solide rekrutteringsapparat besitter en rekke rekrutteringsmetoder og er godt integrert i prosjektarbeidet.

I forbindelse med rekruttering har vi tilgang på en solid infrastruktur bestående av sosiale medier, Gallup Panelet (40 000 mennesker) og vår befolkningsdatabase. Vi kan rekruttere via kundelister og via personlig oppsøkende virksomhet (utenfor skoler, på bestemte steder hvor folk ferdes osv.). Vi har også et knippe svært dyktige intervjuere som bistår i forbindelse med rekruttering av eksperter, spesialister og ledere.

Del lenke Lenke er kopiert
Merkevare - Hvilken posisjon har du i forbrukers hjerte og hjerne?

Hvorvidt forbruker vurderer og velger deg, avhenger av hvilke assosiasjoner hen har til merkevaren din. Kvalitative undersøkelsesverktøy er den beste løsningen når du ønsker å forstå hvem du er sammenlignet med konkurrentene, og hvilke utviklings- og vekstmuligheter merkevaren din besitter.

Del lenke Lenke er kopiert
Innovasjon og utvikling  - Er produktutviklingen din forankret i reelle kundebehov?

Forskning viser at innsiktsdrevne innovasjoner som er forankret i reelle kundebehov, har langt bedre muligheter til å lykkes enn de innovasjonene som ikke er det. Gjennom bruk av forskjellige kvalitative innsiktsløsninger hjelper vi deg i alle faser av innovasjons/produktutviklingsprosessen:

1. Hvilke utfordringer og behov målgruppen ønsker løst i livene sine?

2. Hvordan opplever forbruker de ideene og konseptene vi har utviklet?

3. Hvordan skal produktet bli mest mulig relevant for forbruker?

Del lenke Lenke er kopiert
Reklame og kommunikasjon - Hvordan opplever målgruppen kommunikasjonen din?

Forstår mottakeren det du ønsker å si? Etterlater kommunikasjonen seg det inntrykket du ønsker å etterlate? Kvalitative innsiktsverktøy hjelper deg med å spisse budskapet, og til mer målrettet bruk av virkemidler og uttrykk.

Del lenke Lenke er kopiert
Kundeopplevelse - Leverer virksomheten din en så friksjonsfri og kundetilpasset som mulig?

En sømløs kundereise er helt avgjørende for å skape salg. Dessuten er alle kontaktpunkter i kundereisen, en interaksjon mellom forbruker og med merkevaren din som det er viktig å ivareta. Vi hjelper deg med å optimalisere kundeopplevelsen ved å kartlegge og forstå alle kontaktpunktene i kundereisen, fra første «trigger» til etter-kjøpsopplevelsen.  

Del lenke Lenke er kopiert
Handel og kundeatferd - Trenger du mer dyptgående innsikt i kundenes handleatferd?

Trenger du mer dyptgående innsikt i kundenes handleatferd (shopperinnsikt): Hvordan de planlegger, vurderer og velger i butikk? Vi hjelper deg med å innhente kunnskap om kundenes atferd, og gir deg råd om hvilke tiltak du kan gjøre for å bli vurdert og valgt oftere i butikk.  

Del lenke Lenke er kopiert
Medier - Hvordan er det folk bruker mediene sine?

Mediebruk handler om langt mer enn seer-, lytter- og lesertall. Kvalitative forskningsverktøy hjelper deg å forstå relasjonen og samspillet mellom folk og medier, samt hvilken rolle ulike medier og medieplattformer spiller i livene til forbruker?

Del lenke Lenke er kopiert
Politikk og samfunn - Hvordan opplever innbyggerne offentlige tjenester?

Hva er det egentlig som former holdningene befolkningen har til ulike samfunnstema eller offentlige virksomheter?  Kvalitative undersøkelser hjelper deg til å forstå hvorfor folk mener og gjør som de gjør. Den kvalitative verktøykassen er også uvurderlig når du du trenger å utforske forskjellige befolkningsgruppers behov og utfordringer, enten du jobber med tjeneste- eller kommunikasjonsutvikling.

Del lenke Lenke er kopiert