Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

ALx-en, den smarteste måten å gjennomføre medarbeiderundersøkelser på

Hvordan skape engasjerte medarbeidere? 

De fleste virksomheter ønsker å ha en så engasjert medarbeider som mulig. Det øker nemlig produktiviteten betraktelig. Samtidig som engasjementet er smittsomt - noe som gjør at det sprer seg raskt utover i organisasjonen. Dette fører igjen til mindre fravær, mindre turnover og færre skader. Engasjerte medarbeidere i kundefront skaper mer fornøyde kunder, de leverer varer og tjenester med høyere kvalitet og lønnsomheten øker både på kort og lang sikt. Men, hvordan kommer man dit?

Kantar har utviklet et verktøy som både måler engasjementet og som samtidig kan hjelpe virksomheten med å finne ut hva dere må gjøre for å forbedre den, hvis den i utgangspunktet ligger lavt. Måleverktøyet bygger på Kantars 30 års lange erfaring med målinger av denne typen, og er enkel å gjennomføre.

shutterstock_174513539_tilfredse medarbeidereshutterstock_174513539_tilfredse medarbeidereshutterstock_174513539_tilfredse medarbeidere

Alt styres via Weben

Vi har laget systemer som gjør at dere kommer raskt i gang, og resultatene vil være tilgjengelig omtrent med en gang undersøkelsen er ferdig.  Det eneste dere trenger å gjøre er å gi Kantar tilgang til de ansattes e-post-adresser, så ordner vi resten.  De ansatte får tilsendt en link på e-post, fyller ut undersøkelsen i løpet av 5-10 minutter og så fort alle dataene er samlet inn, gir vi tilgang til de lederne som skal se sine rapporter – gjennom en innloggingsportal. Vi sikrer anonymiteten til de ansatte og kan styre informasjonen slik at ledere kun få se de delene av resultatene som er relevante for seg.

Samarbeid med HR Norge

Kantar gjennomfører via sitt samarbeid med HR Norge halvårlige oppfølginger mot befolkningen (via sitt Gallup Panel) som gjør at vi kan akkumulere sammenligningstall dere kan måle dere mot.  Vi kan fortelle dere hvordan der ligger an i forhold til andre virksomheter, og dere vil enkelt kunne sette måltall for hva dere selv ønsker å oppnå.  Har dere bruk for mer bistand, har Kantar også flinke konsulenter som både kan hjelpe dere med ytterligere å tolke resultatene, men også med å gjennomføre workshops eller andre typer resultatoppfølgingsprosesser i etterkant. 

Kantar har lagt vekt på at slike målinger skal kunne gjennomføres så enkelt og kostnadseffektivt som mulig – sett fra kundens ståsted, samtidig som de skal ha nødvendig fleksibilitet (dvs. kunne skaleres opp og ned) – og innholdsmessig ha nødvendig faglig standard.

Ønsker du å vite mer om ALx-en, ta kontakt med Harald Sørgaard Djupvik.

For mer utfyllende informasjon, trykk her