Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Kundetilfredshet + merkevarestyrke = sant

Hvordan skape opplevelsen av en meningsfull og annerledes kundebehandling som styrker verdien av merkevaren?

En pålitelig og kundesentrisk forretningsstrategi, fordrer at det er tydelig samsvar mellom innholdet i merkevareløftet og kundebetjeningsstrategien.

Jo mer denne strategien bekrefter merkevareløftet, desto større sannsynlighet er det for at den bidrar til at merkevaren oppfattes som meningsfull og annerledes. Merkevaren vil dermed med stor sannsynlighet vokse i markedet.

Enten dere ønsker å oppdatere eller endre retning på CX-strategien, er det avgjørende at det bygges bro mellom merkevareambisjonene og denne strategien.

Vårt konsept for Kundetilfredshet + merkevarestyrke (MDX), gir innspill til hva som bør være klare fokusområder, og hvordan visjonen og verdiene kan redefineres. Det gir også innspill til hvilke deler av kundereisen som er viktig.  Ved å fokusere på de unike merkervareegenskapene som virkelig betyr noe, kan dere skille dere ut fra konkurrentene, skape kommersiell verdi og tiltrekke dere nye kunder.

En vellykket CX-transformasjon får med seg alle nivåer i virksomheten på en tydelig visjon og retning. Dette understøtter en mest mulig lik kundebehandling i tråd med forretningsstrategien.

Vår rådgivning hjelper dere til:

  • Utvikle en mer samkjørt CX-strategi
  • Lukke gapet mellom kundeopplevelse og merkevareløftet
  • Gjøre virksomheten mer kundesentrisk
  • Støtte virksomheten i å tilpasse seg endringer i markedet, gjøre organisatoriske endringer eller følge opp nye merkevaretrender

Vårt konsept for Kundetilfredshet + merkevarestyrke (MDX) består av 3 moduler:

Grunnlaget – en 360° kartlegging av nåsituasjonen: hva mener kundene, hvordan oppfattes merkevaren i et bredere perspektiv, hva mener egne ansatte og hva er merkevareambisjonene? 

Skape en visjon - vi bidrar og støtter i prosesser for å avdekke, definere og tilpasse visjon, verdier og de merkevareegenskapene som er unike for virksomheten.   

Implementere og tegne veikartet – vi samarbeider med de ulike avdelingene/interessentene i virksomheten og følger opp med målinger for å se om endringene fungerer.

 

Hvorfor er Kantar det beste valget til å være med dere på denne reisen?

  1. Kanter er ledene på både CX-strategi og merkevareledelse, og har de beste løsningene i markedet.
  2. Tilgang til BrandZ – et unikt datasett som dekker 4 millioner respondenter og 20 000 merker på tvers av 50 markeder.
  3. Vi har kompetansen og løsningene for å støtte dere i målingen av kundetilfredshet, følge opp tiltakene basert på innsikten og hjelpe dere med å forbedre kundebehandlingen. Våre team er bredt sammensatt og støtter opp om de konkrete tiltakene som er nødvendige for å drive fram endringene.