Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Engasjerte medarbeidere er avgjørende

Hva skaper engasjement og arbeidsglede? Å måle arbeidsmiljøet kan være en utfordring - spesielt hvis man er ute etter å måle de mer emosjonelle dimensjonene i medarbeider-virksomhets relasjonen. Det er likevel de som betyr mest, og man har egentlig ikke noe valg.

Engasjerte medarbeidere er avgjørende

De virksomhetene som gjør suksess i markedet baserer seg ofte på engasjerte medarbeidere. Flere undersøkelser har vist at engasjerte medarbeidere er mer produktive enn andre.  De er mer lønnsomme, mer kundeorienterte, skaper færre ulykker og det er mindre sjanse for at de forlater virksomheten.  De har ofte også en begrunnelse for å jobbe i virksomheten som stemmer godt med virksomhetens eget verdisett.

Kantar har de hjelpemidlene som skal til for at virksomheten skal kunne utvikle en medarbeider engasjementsstrategi, knyttet an til virksomhetens overordnede verdier og målsettinger – og på den måten øke sannsynligheten for den lykkes i markedet.

Kantars engasjementsindeks er en indeks som går utover vanlige medarbeidertilfredshets-indekser i det den nettopp fanger opp de mer emosjonelle dimensjonene i arbeidsforholdet.  De virksomhetene som har medarbeidere hvor flertallet skårer høyt på denne indeksen øker sjansen for å kunne frigjøre sitt potensiale for rask vekst og økt produktivitet. 

Kantar har jobbet med disse modellene i mange år og har solid empirisk forankring for de sammenhengene vi dokumenterer.

Systematisk forbedring av medarbeidernes engasjement

For å kunne forbedre engasjementet – holder det ikke bare å stille spørsmålene.  Å skape engasjerte medarbeidere krever at virksomheten hele tiden har fokus på å endre atferd, prosesser og systemer for å forutse og tilpasse seg virksomhetens endrede behov.  Fra ledergruppen og helt ut til kundefront, alle ansatte i virksomheten må forplikte seg til å være med på disse endringsprosessene.

Kantars verktøy og virkemidler har fokus på at effekten av de prosessene virksomheten gjennomfører skal ha varig verdi.  Da handler det mye om å etablere verktøy som måler, rapporterer, skaper læring, definerer handlingsplaner og gir innspill til strategiske beslutninger, på en systematisk og kontinuerlig måte.  Ved å ta i bruk det siste innen moderne teknologi og analysetilnærminger, gir Kantar’ kundene hele tiden innovative løsninger som driver fram endring.  Vi bruker online løsninger, strukturerer opp organisasjonens hierarkiske oppbygging på en oversiktlig måte og har godt kvalifiserte konsulenter, som gjør at veien er kort fra måling til forbedring.

Ledelse gjør en forskjell

De beste virksomhetene vet at lederne i mange tilfeller har stor betydning for resultatoppnåelsen.  Derfor velger Kantar ofte å inkludere ledervurderinger som en del av arbeidsmiljøundersøkelsen.  Vi bruker da enten våre egne lederbatterier, eller utvikler nye spørsmål for å fange opp virksomhetens egne lederprinsipper.  Analysene vil kunne fortelle virksomheten hvilke lederegenskaper som medarbeiderne vurderer som de viktigste, noe som i neste instans også kan brukes som kriterium i lederutviklingen.

Hva kjennetegner de beste?

Hva er det så som skiller de beste virksomhetene fra de middels- og eller dårlige?  Det kan selvsagt være mange ting, men etter å ha samarbeidet tett med mange større virksomheter både nasjonalt og internasjonalt, ser følgende områder ut som å skille seg ut:

  • De har en tydelig strategi
  • De har fokus på prestasjoner
  • De har en tydelig kommunikasjon/dialog mellom ledere og medarbeidere,
  • og de har fokus på hele tide å utvikle egne medarbeidere

Endring er ikke noe som skjer av seg selv.  Det kreves mye energi og fokusert innsats for å komme i gang med slike prosesser.  Det krever også mye oppmerksomhet å utvikle engasjerte og begeistrede medarbeidere.  Et samarbeid med Kantar vil kunne hjelpe virksomheten med å utvikle en inspirerende medarbeiderstrategi som ansvarliggjør dem i forhold til egne prestasjoner, forbedrer dialogen og kommunikasjonen mellom de ansatte, har fokus på å styrke lederrollen og å utvikle kundekonsulentene, for derigjennom gjøre virksomheten enda mer konkurransedyktig på både kort og lang sikt.