Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Søkeresultater på De store medietrendene

384 resultater totalt
Kantar TNS
09.11.2018
... og merkevarene et stort antall kontaktpunkter med eksisterende og potensielle kunder. På den ene siden gir dette mangfoldet merkevarene utfordringer med å forstå kjøpsreisene. På den andre siden gir ...
Kantar Millward Brown
09.11.2018
... forstår verden rundt oss kontinuerlig. Den innsikten som vi frembringer, bruker vi til å hjelpe kundene våre med å effektivisere sin markedsføring og bygge merkevareverdi. Våre konsulent- og researc...
De store medietrendene – og ny innsikt om strømming
24.10.2018
...på strømming spesielt. Analysene og tallene som Futsæter bød på, er hentet fra de offisielle medieundersøkelsene, supplert med blant annet Forbruker & Media, Kanalvalg, Mediebarn, Interbuss og Social ...
Medier
02.04.2013
...n på mediemarkedet generelt. Vi er leverandør av de offisielle mediebruksundersøkelsene for alle de store mediekanalene i Norge: TV, Avis, Internett, Radio, Magasin- og ukepresse og Fagpressen. Seksjo...
SunDial
25.03.2014
...m kjenner til analyseverktøyet Gallup PC fra før. TNS Gallup gjennomfører kurs i verktøyet. Undersøkelsen har et utvalg på 4500 respondenter. Ved så store utvalg er det mulig å bryte ned tallene på g
Postalt intervju
06.05.2013
...eskjema med svarkonvolutt distribueres gjennom posten eller på annen måte til de som ønskes med i undersøkelsen. Utsendelsen kan være enten adressert eller uadressert. Metoden brukes gjerne i forbinde...
Liten slår stor på innholdsarenaen
06.10.2014
... større forutsetninger for å lykkes væpnet med en god dose kreativitet og en klar strategi, enn med store markedsføringsbudsjett alene. Publisering av innhold som er av interesse for bedriftens nåvære...
Behaviour Change (Sosial Marketing) - atferdsanalyser
14.02.2014
...stituttet bruker nyeste tenkning innen atferdsvitenskap og atferdsøkonomi for å utvikle et bransjeledende rammeverk som leder vår forskning på dette området. Rammeverket bygger på kunnskap om hvordan ...
Kraftbransjen med bedre omdømme enn bankene
03.10.2014
... dette nivået omdømmeskåren har ligget det siste halvannet året. Så lenge det ikke inntreffer uventede hendelser eller store prisendringer er det antagelig her omdømmeskåren vil ligge. Sammenlignet me...
Fagpresse
21.03.2014
...er at de aller fleste betjener veldig konkrete segmenter i markedet. Kun et fåtall blader er såpass store at de kan måles i syndikerte undersøkelser som Forbruker & Media eller Magasinundersøkelsen. ...