Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Kantar TNS

Driving growth by unlocking the moments that matter

Kundenes kjøpsreiser i dag, er langt mer komplekse enn for kun noen få år siden. Digitaliseringen har gitt forbrukerne et stort antall kilder til kjøpsinformasjon og merkevarene et stort antall kontaktpunkter med eksisterende og potensielle kunder. På den ene siden gir dette mangfoldet merkevarene utfordringer med å forstå kjøpsreisene. På den andre siden gir de mange kontaktpunktene flere muligheter til å påvirke kjøpsreisene og til å oppnå at egen merkevare eller egen butikk blir valgt.

Vårt fokus er på å forstå på hvilke punkter i kjøpsreisen potensialet er størst for å skape vekst og på å hjelpe våre kunder med å optimalisere innsatsen og realisere potensialene i disse punktene.
Les mer om Kantar TNS her: http://www.tnsglobal.com/

Kantar TNS og Kantar Millward Brown har i mange år utviklet innsikt, tankesett, arbeidsmetoder og verktøy for å kunne hjelpe sine kunder med å skape vekst. I Norge representerer vi begge disse kompetansenettverkene og kombinerer alle ressursene som de innehar, for å hjelpe våre kunder. Vi lener oss i stor grad på Kantar TNS sin erfaring, kompetanse og verktøy innen følgende områder:

Merkevarebygging og kommunikasjonsutvikling

Publikum møter merkevarer i et hurtig voksende antall kontaktpunkter. De merkevarene som er mest suksessfulle, er de som klarer å framstå som konsistente i alle møtene med publikum – fra kommunikasjon til erfaringer med produkter og tjenester.

En utfordringer er å definere en merkevarestrategi og en merkevareposisjon med stort potensial. Neste utfordring er å sikre at merkevarestrategien realiseres i alle kontaktpunktene.

Vi tilfører merkevareprosessene dyp ekspertise, de nyeste tankesettene og integrert innsikt fra forskjellige datakilder for å hjelpe våre kunder å lykkes med å bygge uimotståelige merkevarer. Vi hjelper i alle faser, fra å definere ønsket merkevareposisjon, via aktivering av merkevarestrategien til måling av suksess og drivere for suksess.

Sisteleddsmarkedsføring

En god forståelse av kjøpsprosessen hjelper merkevarer med å trekke til seg kunder i sisteleddet. God «shopper marketing» bygger på merkevarens posisjon og verdier, ikke kun på «promotions» og rabatter, for å utløse kjøp. Online og offline, «pre-store» eller «in-store», vi tror at det å koble merkevaren til kundenes funksjonelle og emosjonelle behov gir den mest effektive sisteleddsmarkedsføringen.

Reklame

I en verden med nærmest ubegrensede muligheter for kontakt med kundene, er det ikke enkelt å oppnå at kundene bryr seg om vår merkevare. Vi tror det er et godt utgangspunkt å tenke at det å oppnå publikums oppmerksomhet, er et privilegium, ikke en rettighet. Markedsførernes rolle er å introdusere publikum for merkevarens innhold og oppnå at publikum inviterer innholdet inn i sitt liv. De mest suksessfulle kampanjene plasserer publikum i sentrum ved utvikling av innhold og presentasjonsform.

Customer Experience (CX)

Kundene er den viktigste ressursen for enhver virksomhet, og kan ha mange forskjellige erfaringer med virksomheten. Hver erfaring utgjør et spesifikt punkt i kundereisen, som kan «make or brake» relasjonen med merkevaren. Vi hjelper kundene våre med å identifisere, optimalisere og aktivere de erfaringene som skaper varige og positive følelser for merkevaren. Og vi gir våre kunder råd om hvordan en best kan utnytte det stadig voksende antallet tradisjonelle og digitale kontaktpunkter. 

Innovasjon

I en tid hvor merkevarene strever med å oppnå differensiering og relevans, blir innovasjon stadig viktigere. Innovasjonsvirksomheten bør begeistre eksisterende kunder, men også vinne økt markedsandel gjennom «disruption». Vi hjelper våre kunder med å avdekke innovasjonsmuligheter og med å aktivere innovasjonsresultater for å skape vekst.

Mediekanaler

Treffer du det riktige publikummet med det riktige budskapet til riktig tid og sted? Vi hjelper med å planlegge bruken av kontaktpunkter og med å forstå om multimedia og digitale kampanjer fungerer som ønsket og planlagt. Kun med en god forståelse av effektene av dagens markedsføringstiltak, har en muligheter for å øke effektiviteten av «media spend».

Politikk og samfunn

Innbyggernes behov er i rask endring. Det samme gjelder de utfordringene som politikerne, offentlige myndigheter og virksomheter må løse. Utfordringene er av to typer.

Den første gjelder det å målrette, brukerorientere og effektivisere offentlig sektor. Utfordringene er å utvikle gode og tilpassede tjenester, gi god service, ivareta rask saksbehandling og behandling, effektiv ressursbruk, etc. Fokuset er satt på forvaltningen selv og på relasjonene mellom publikum, brukerne og de offentlige tjenestene.

Den andre gjelder det å løse atferdsproblemer som både gir dårligere velferd og helse for den enkelte, og som samtidig gir et «press» på det offentlige i form av økte kostnader og ressursbehov. Røykevaner, rusmisbruk, spilleatferd, energibruk, overvekt og fedme relatert til kosthold og inaktivitet, etc. finner vi her.

Vi hjelper myndigheter og virksomheter med å løse disse utfordringene effektivt og med gode resultater.