Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Spørreskjema MG

Som en del av Seerundersøkelsen inngår det et spørreskjema om interesser, holdninger og forbruksvaner som skal besvares av alle i husstanden som er 13 år eller eldre. Denne undersøkelsen gir viktig bakgrunnsinformasjon om seerdataene.

Skjema skal besvares første gang når man blir medlem i Gallup Seerpanel, og deretter skal det oppdateres en gang årlig. Skjema besvares ved å gå inn i Medlemsportalen, og under fanen Spørreskjema vises link til skjema. Husstanden har en felles brukerkonto med brukernavn og passord som alle medlemmer i husstanden benytter ved innlogging og besvarelse av skjema.

Vi gir poeng for hvert besvarte skjema som overføres til husstandens poengkonto. Ved rekruttering inngår skjema som en del av velkomstgaven på 1000 poeng. Når skjema oppdateres årlig gir vi 500 poeng for hvert besvarte skjema.

For husstander som ønsker postal kommunikasjon med oss, blir spørreskjema tilsendt i posten.

Til Medlemsportalen