Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Ofte stilte spørsmål

Fjernkontrollen ser ikke ut til å virke. Hvorfor viser ikke måleapparatet de bokstavene som har blitt trykt på fjernkontrollen?

Sjekk at batteriene i fjernkontrollen fremdeles virker. Vi sender nye hvis de er utladet. Batteriene er av typen AAA. Har du slike batterier, kan du bruke dem til du mottar nye fra oss. Hvis det ikke er noe galt med batteriene, sender vi en ny fjernkontroll.

Del lenke Lenke er kopiert
Måleapparatet slår seg ikke på når jeg slår på TV-en. Hva kan være galt?

Sjekk at alle kabler til måleutstyret er koblet til og at en rød lampe lyser konstant på baksiden av meteret. Dersom lampen ikke lyser, kan du ta ut strømkontakten og plugge den i på nytt for å re-starte meteret. Dersom dette ikke hjelper, må du kontakte oss på 800 41 440.

Del lenke Lenke er kopiert
Hva skjer med vår deltakelse i panelet dersom vi skal flytte?

Husstanden kan gjerne fortsette som medlem av panelet. Ring oss og gi beskjed om når og hvor du skal flytte og om det er endringer i antall husstandsmedlemmer. Måleutstyret pakker du ned og setter opp igjen i ditt nye bosted.

Del lenke Lenke er kopiert
Hvordan skal vi forholde oss til utstyret når vi reiser bort?

Vi ber om at du benytter Ferietasten på fjernkontrollen. Se under punktet Bruk av meteret - Andre funksjoner for hvordan dette skal gjøres.

Det er viktig for oss at alt måleutstyr fra oss er tilkoblet strømnettet til enhver tid, da vi ellers får feilmeldinger fra din husstand. Dersom du av en eller annen grunn må ta ut strømmen, er det viktig at du tar kontakt med oss.

Strømkontakter til TV-skjerm, PC/MAC, DVD/Blue-Ray, TV-spill og lignende kan tas ut når du reiser bort.

Del lenke Lenke er kopiert
Vi har en TV som vi for det meste benytter til TV-spill, og kun en sjelden gang til seing av TV innhold. Er det nødvendig å montere måleutstyr på denne TV-en?

TV-skjermer som benyttes til TV eller nett-TV en gang i måneden eller oftere skal inngå i målingen. Ved annen bruk av TV-skjermen, kan vi ikke se hva slags DVD-film du ser på eller hva slags TV-spill du spiller.

Del lenke Lenke er kopiert
Hvem regnes som bosatt i husstanden?

I utgangspunktet skal alle personer som bor sammen, og som administrerer mat og andre husholdningsutgifter som en enhet, regnes som bosatt i husstanden. 

En del personer oppholder seg utenfor husstanden i kortere eller lengre perioder. Alle som oppholder seg i husstanden minst 50 % av tiden regnes som bosatt i husstanden. Barn med delt omsorg regnes som bosatt i den husstanden der de har folkeregistrert adresse.

Husstandsmedlemmer som oppholder seg utenfor hjemmet i forbindelse med arbeid eller utdanning, regnes som bosatt i husstanden dersom de kommer hjem minst en natt i uken (for eksempel i helgene).

Pendlere som har husstanden som sin eneste faste adresse skal også regnes som bosatt i husstanden. Studenter over 15 år som går på skole eller universitet og bor hjemmefra for en periode på minst seks måneder skal ikke regnes som bosatt i husstanden, men de kan gjerne få tildelt en fast gjestetast på fjernkontrollen. Hybelboere som sørger for egne måltider regnes ikke som medlemmer av husstanden.

Del lenke Lenke er kopiert