Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

ReMark-undersøkelsen

ReMark-undersøkelsen så dagens lys i år 2000 etter ønske fra Dagligvaregrupperingene og leverandørene. Både leverandørene og Dagligvaregrupperingene så at det var nødvendig med en undersøkelse som kartlegger samarbeidet mellom disse når kjedestruktureringen hadde kommet så langt som den hadde i år 2000. Det var også viktig at undersøkelsen var skreddersydd for norske forhold.

I tillegg ønsket leverandørene å vite hva som er viktig for handelen. Undersøkelsen brukes også som grunnlagsinformasjon for kjedeforhandlinger på begge sider av bordet.

Den ble først startet av Brandmark Consulting, og gjennomføres i dag av Kantar TNS.

Hva er ReMark-undersøkelsen?

ReMark-undersøkelsen er en relasjonsundersøkelse som kartlegger hva grupperingene mener om leverandørene. Dvs. vi spør de faktiske kundene til hver enkelt leverandør hva de mener om sine leverandører.

Den hjelper aktørene å forstå hvordan de er posisjonert i forhold til hverandre og den gir konkret grunnlag for arbeid med interne forbedringer og eksterne forhandlinger.

For mange bedrifter gir ReMark-undersøkelsen den viktigste informasjonen de får, om hvordan de oppfattes av sine nærmeste samarbeidspartnere i bransjen, flere bruker den som KTI målinger og også som del av ISO sertifisering.

Undersøkelsen blir gjennomført i Dagligvare, KBS og i Storhusholdning.

ReMark Dagligvare og KBS og ReMark Dagligvare og KBS Contra

I ReMark Dagligvare og KBS gjennomføres undersøkelsen «begge veier». Handelen gir deres tilbakemeldinger til leverandørene og leverandørene gir tilbakemeldinger til handelen.

 Temaene vi spør om i ReMark Dagligvare og KBS gir leverandørene svar på følgende;

 • Innovasjon og nytenkning
 • Key account manager
 • Salgsapparat
 • Kategoriledelse
 • Sortiment og Kategoriutvikling
 • Logistikk og vareforsyning
 • Aktiviteter i butikk
 • KBS

Temaene i ReMark Dagligvare og KBS Contra er;

 • Samarbeidsevne med leverandørene
 • Planlegging og gjennomføring av JM aktiviteter
 • Sortimentstyring
 • Innovasjon og nytenkning
 • Innkjøpsledelse og forhandlinger

I tillegg til et hovedspørsmål går undersøkelsen også dypere inn på hvert enkelt tema.

Hva mener handelen det er viktigst for leverandørene å bli bedre på?

Hva mener handelen det er viktigst for leverandørene å bli bedre på?

 

Undersøkelsen hjelper både leverandørene og grupperingene å finne sine forbedringsområder og forstå hvordan de presterer. I tillegg gir undersøkelsen en pekepinn på hva grupperingene mener henholdsvis leverandørene og handelen bør fokusere på.

ReMark Storhusholdning

Innen storhusholdningsmarkedet spørres både kjedene og brukerne/ driftsstedene (typisk kjøkkensjef) av leverandørenes produkter.

 • Totalinntrykk
 • Salgsapparatet ved serveringsstedet (kun på drift)
 • Informasjon og opplæring
 • Sortiment og produktspekter
 • Innovasjon og nytenkning
 • Logistikk og distribusjon
 • Markedsføring (kun på drift)
 • Salgssjef knyttet til forhandlinger (kun på kjede)
 • KAM knyttet til det «daglige» arbeidet (kun på kjede)

Undersøkelsen hjelper både leverandørene å finne sine forbedringsområder og hvor de presterer. I tillegg gir undersøkelsen en pekepinn på hva grupperingene mener henholdsvis leverandørene og handelen bør fokusere på.

Hvordan bruke ReMark undersøkelsen

Kantar TNS ønsker i størst mulig grad å presentere undersøkelsen til sine kunder, framfor å bare levere rapporten. Erfaringsmessig ser en at leverandørene som får undersøkelsen presentert, bruker den mer aktivt.

I tillegg er det også mulig for Kantar TNS å gjennomføre workshops i etterkant eller i forbindelse med presentasjonen.

Det er også viktig når en går gjennom ReMark å velge ut ett maks to områder en har som mål å forberede til neste runde. Det er vanskelig å jobbe med alle områdene samtidig og da ender en gjerne opp med svake resultater. Dersom en velger å fokusere på ett område, ser vi også ofte at dette har ringvirkninger på flere områder. Det er da selvsagt viktig å velge område ut fra hva handelen mener er viktigst, MEN også hva som er viktig for deg som leverandør. Alle er ikke innovatører, men kan likevel ha viktige ressurser å spille på, f.eks. et godt salgsapparat. Arbeid med ReMark-undersøkelsen gir best resultater når en har tydelige strategiske målsetninger og bruker undersøkelsen til å støtte målrettet arbeid for å nå disse.

For mer informasjon kontakt Hilde Roness, hilde.roness@kantar.com, tlf. 90 87 57 67