Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene knyttet til å svare på undersøkelser fra Norsk Gallup.
Hvordan har vi fått dine kontaktopplysninger?

Hvis du deltar i et av våre paneler, som GallupPanelet, Gallup Seerundersøkelsen eller Norsk Internettpanel m.fl., så finner du mer informasjon om disse her.

De fleste vi kontakter utenom våre panelmedlemmer, trekkes tilfeldig fra en av våre databaser, men vi gjennomfører også et mindre antall undersøkelser blant kundene til våre oppdragsgivere. I disse tilfellene får vi utvalget fra vår oppdragsgiver og du vil primært bli kontaktet via telefon eller epost.

Befolkningsdatabasen inneholder informasjon om navn, adresse, kjønn, alder, geografi og telefonnummer til personer over 15 år bosatt i Norge. All denne informasjonen er hentet fra offentlige registre. Våre befolkningsutvalg trekkes tilfeldig fra denne basen.

Vi vil aldri lagre informasjon om deg i våre systemer sammen med kontaktinformasjon, med mindre dette er tydelig avtalt på forhånd.

Vår bedriftsdatabase inneholder informasjon om bransje, bedriftsstørrelse, omsetning og kontaktinformasjon til alle bedrifter registeret i Norge. I enkelte undersøkelser brukes informasjonen i basen til å dele inn målgruppen før utvalget trekkes. For eksempel kan bedriftene i basen deles inn i grupper etter bransje og størrelse før utvalget trekkes tilfeldige innen delgruppene. 

Del lenke Lenke er kopiert
Hvorfor kontakter vi deg?

Vi gjennomfører undersøkelser både mot privatpersoner og bedrifter, avhengig av målgruppen for undersøkelsen.

De fleste vi kontakter utenom våre panelmedlemmer, trekkes tilfeldig fra en av våre databaser, men vi gjennomfører også et antall undersøkelser blant kundene til våre oppdragsgivere. I disse tilfellene får vi kontaktinformasjon fra vår oppdragsgiver og du vil primært bli kontaktet via telefon eller epost.

Utvalg blant privatpersoner trekkes fra en database som inneholder kontaktinformasjon til personer 15 år og eldre, mens bedriftsutvalg trekkes fra en database med kontaktinformasjon til norske bedrifter. Det er derfor tilfeldig at vi trekker nettopp deg. Hvis du er trukket fra en av disse kildene vil du bli kontakter per telefon eller i sjeldne tilfeller postalt.

I noen tilfeller har vi bestemte målgrupper for utvalgene våre. Det kan f.eks. være personer over 15 år som bor i Oslo. Da trekker vi også helt tilfeldig blant de som bor i Oslo.

Det er mulig å reservere seg i Brønnøysundregisteret for å unngå hendelser som gjelder direkte markedsføring. Markeds- og spørreundersøkelser er unntatt fra denne bestemmelsen, siden slike undersøkelser anses som viktige for samfunnets interesse. Vi er kun interessert i din mening, og vil aldri prøve å selge eller markedsføre et produkt.

Del lenke Lenke er kopiert
Hva brukes opplysningene til?

Norsk Gallup og Kantar Media Norge gjennomfører hvert år et stort antall undersøkelser på oppdrag fra offentlige virksomheter, organisasjoner og private bedrifter. Slike undersøkelser fungerer som et talerør for forbrukere og innbyggere til myndigheter og tjeneste- og produktleverandører. Lokale, nasjonale og regionale myndigheter bruker spørreundersøkelser til blant annet å skaffe seg informasjon om sine innbyggere. Denne kunnskapen brukes til planlegging og utvikling av viktige områder som angår oss alle. For eksempel utbygging av kollektivtransport. Spørreundersøkelser brukes også av ulike organisasjoner til å få oversikt over det norske folkets holdninger, oppfatninger og erfaringer om viktige temaer. For eksempel klimatiltak, partipreferanser, eller holdninger til kommunesammenslåinger. Private bedrifter bruker undersøkelser til blant annet å teste nye produkter, og for å få tilbakemelding på sine produkter og tjenester. Slik kan de tilpasse sine produkter og tjenester best etter sine kunders behov og ønsker.

Framstilling av resultater blir alltid gjort aggregert. Det vil si at vi viser hvordan ulike grupper har svart på undersøkelsen. 

Vi gir aldri ut informasjon om enkeltpersoner, og det er ikke mulig å identifisere noen som har svart på våre undersøkelser. Dette kan du lese mer om under personvern.

Del lenke Lenke er kopiert