Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Utvikle, prioritere og evaluere

Vi hjelper med å utvikle nye idéer, prioritere disse idéene og vi evaluerer og velger ut hvilke konsepter som kan lanseres. Vi ser også på hvordan man best kan jobbe frem de beste pakningsdesignene.

Idé- og konseptutvikling. I idé- og konseptutviklingsfasen skal innsikten danne basis for idégenerering og konseptutvikling. Den mest effektive måten å møte innovasjonsprosessenes utfordringer på, er å starte med å avdekke behov i markedet som kan gi grunnlag for lansering av nye produkter og tjenester med suksess: Hvilke behov skal dekkes, og hva kjennetegner de som har de aktuelle behovene? Med dette som utgangspunkt, kan idégenereringen gjennomføres langt mer målrettet og effektivt og med langt høyere sannsynlighet for at innovasjonsprosjektet resulterer utvikling av nye idéer eller konsepter som til sist vil kunne gi produkter eller tjenester som vil lykkes i markedet.

Evaluere. Idé- og konseptutviklingsfasen er en prosess hvor vi utvikler – tester og justerer i en gjentakende prosess til vi føler oss trygge på at vi har et solid produktforslag. Kantar besitter en rekke relevante verktøy for denne fasen av en innovasjonsprosess. Det kan handle om verktøy som hjelper deg å screene (korte ned listen over mulige innovasjoner), eller å velge hvilket konsept/produkt som bør lanseres. Vi har også samme type løsninger for designtester. Hvordan kan vi prioritere noen få designretninger som bør belyses videre, og hvordan velger vi ut det beste pakningsdesignet.

Hvordan jobber Kantar med idé- og konseptutvikling?

I idé- og konseptutviklingsfasen skal innsikten danne basis for idégenerering og konseptutvikling. Kantar har lang erfaring med å fasilitere slike prosesser. Vi besitter gode rammeverk for kvalitative tilnærminger og fasilitatorer som engasjerer deltakerne og gir arbeidet tydelig retning. 

Del lenke Lenke er kopiert
Hvilke løsninger har Kantar for konsepttesting?

På Kantars analyseplattform, Kantar Marketplace, har vi tilgang til løsninger som håndterer et større antall konseptidéer. Basert på en rask og kort screening, velges de konseptene med størst potensiale ut. Basert på forbrukernes vurderinger, presenteres en tydelig anbefaling av hvilke som er verdt å ta videre. Kantar har også mer omfattende tester som skal hjelpe med å velge ut det eller de beste konseptene. Vi har i tillegg tilgang på en normbase med relevante benchmarktall vi kan sammenligne resultatene med for å gi en best mulig anbefaling.

Del lenke Lenke er kopiert
Hvilke løsninger har Kantar for test av pakningsdesign?

På Kantar Marketplace har vi også tilgang på tilsvarende løsninger for testing av pakningsdesign. Basert på en rask og kort screening, velges de designretningene med størst potensiale ut. Basert på forbrukernes vurderinger, presenteres en tydelig anbefaling av hvilke som er verdt å ta videre. Kantar har også mer omfattende tester som skal hjelpe med å velge ut det beste pakningsdesignet.

Del lenke Lenke er kopiert
Gjennomfører Kantar smaks- og produkttester?

Kantar gjennomfører også smaks- og produkttester. Disse gjennomføres ved at testdeltakerne rekrutteres ved hjelp av en screening som sikrer at de inngår i målgruppen. Produktene som skal testes sendes hjem til deltakerne, eller de kan hentes av deltakerne på et testsenter. Produktene testes hjemme i en naturlig setting, og deltakerne besvarer så et elektronisk spørreskjema som kartlegger de vesentlige egenskapene ved produktene. Med bakgrunn i disse dataene, rangeres de ulike produktene og vi anbefaler hvilke produkter som bør tas videre til lansering.

Del lenke Lenke er kopiert