Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Optimalisering av produkter, tjenester og portefølje

Vi hjelper deg med optimalisering av dine produkter og tjenester, der vi ser på hvordan vi kan optimalisere sammensettingen av en tjeneste, hvordan vi kan prise et produkt og hvordan porteføljen som helhet kan optimaliseres for å oppnå høyest mulig volum eller omsetning. Dette gjør vi ved hjelp av conjointbaserte tilnærminger.

Optimalisere. Når du har behov for å justere et nyutviklet eller eksisterende produkt. Uansett hvilket produkt du jobber med, så har vi kompetansen og verktøyene du trenger for å gjøre de tilpasningene som gjør at du lykkes i markedet. 

Prise. Hvilken pris kan du ta for produktet ditt? Vi hjelper deg med å kartlegge prissensitiviteten i markedet og finner det prispunktet som gir produktet eller produktporteføljen størst mulig fortjeneste.

Hvordan gjennomføres et conjointprosjekt for en leverandør av tjenester?

Conjoint er en såkalt valgbasert tilnærming. Vi benytter dynamiske valgsett presentert i tilfeldig rekkefølge i en conjoint, der priser og innhold settes sammen og justeres for hvert valgsett. Svarene på de ulike valgsettene gjennomgår en modellering. Outputen er et datamateriale som er tilgjengelig i et eget simuleringsverktøy, Value Driver, der vi kan simulere ulike markedsscenarier med ulike produkter, innhold og priser, der vi kan måle et merkes/ produkts potensiale på ulike prispunkter og med ulike produktegenskaper og i ulike scenarier. Her får vi etterspørselspotensiale, omsetning og priselastisitet.

Del lenke Lenke er kopiert
Hvordan gjennomføres en prisoptimaliseringsstudie?

Vi gjennomfører en prisconjoint, som også er en såkalt valgbasert tilnærming. Vi setter produktene i en konkurransesetting og definerer både kjøpssannsynlighet og potensiale gjennom modellering av svarene på valgsettene som presenteres i tilfeldig rekkefølge. Outputen er et datamateriale som er tilgjengelig i et simuleringsverktøy, Value Pricer, der vi kan simulere ulike scenarier. Her får vi også etterspørselspotensiale, omsetning og priselastisitet.

Del lenke Lenke er kopiert
Finnes det enklere måter å gjøre prisstudier på?

Conjointstudier kan være omfattende i arbeidsmengde og omfang. I slike tilfeller utarbeider vi egentilpassede løsninger som kombinerer valgbaserte og mer tradisjonelle tilnærminger. Også her får vi indikasjoner på etterspørselspotensiale, omsetning og priselastisitet, men fleksibiliteten i simuleringsmulighetene, man får i en conjointstudie, får man ikke her.

Del lenke Lenke er kopiert