Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Identifisere muligheter for Innovasjon

Vi gir deg oversikt over makrotrendene som driver folks behov og interesse, og hjelper deg med å identifisere konkrete trender ned på kategorinivå. Vi identifiserer folks behov og utfordringer, noe som gir deg høyere sannsynlighet for å lykkes i markedet. Vi identifiserer de mest relevante målgruppene og vi avdekker mulighetsrom.

Kartlegge trender. Behov og etterspørsel er gjerne knyttet til store og små trender i samfunnet. Vi gir deg oversikt over makrotrendene som driver folks behov og interesse, og hjelper deg med å identifisere konkrete trender ned på kategorinivå. Ikke minst har vi verktøy som kan måle hvorvidt trender oppnår robust vekst og står seg over tid, eller kun er en døgnflue.

Identifisere behov og utfordringer. Det å identifisere folks behov og utfordringer utgjør kjernen i enhver innovasjonsprosess. Produkter som tar utgangspunkt i folks behov eller utfordringer, har høyere sannsynlighet for å lykkes i markedet. Vi identifiserer de behovene det er viktig å dekke.

Identifisere målgruppe. Det er få produkter i den virkelige verden som retter seg mot absolutt alle forbrukere i et marked. Dersom du ikke vet hvem du lager produktet for, er det svært vanskelig å vite hvilket behov du skal dekke. Vi er målgruppeeksperter som hjelper deg med å spisse målgruppen din slik at du treffer enda bedre. 

Identifisere muligheter. Kantar besitter markedets beste løsninger for å avdekke mulighetsrom i markedet (white spaces). Hvor finnes det udekkede behov, hvor finnes det mindre konkurranse, og hvordan treffer produktene i vår egen portefølje ulike behovssegmenter? 

 

Hvordan jobber Kantar med trender?

Gjennom trendanalyser i Kantar svarer vi på spørsmål om hvilke trender som er viktigst i ditt marked, hvilke behov forbrukerne forsøker å løse og hvilken informasjon er det forbrukerne faktisk søker. Kantars løsning, Dx Emerging Trends, avdekker trender og vekstmuligheter via søkedata fra verdens mest brukte søkemotorer (Google og Bing m.fl.). Vi måler og kartlegger konkrete trender på et kategori- og produktnivå. Vi benytter 5 års søkehistorikk med uavhengige og upåvirkede data som er samlet inn uoppfordret. Dette kan gjennomføres i de aller fleste land. 

Del lenke Lenke er kopiert
Hvilke løsninger har Kantar for analyser knyttet til demand space?

Med Kantars løsning, Matrix, ser vi på hvordan et marked eller en kategori kan inndeles i ulike behovssegment, eller demand spaces, der ulike drivere er gjeldende. Vi ser på hvilke merker eller produkter som brukes, i hvilke situasjoner disse brukes og hvilke behov som er viktige for forbrukeren. Dette danner utgangspunktet for en behovssegmentering. Vi ser på hvilke merker eller produkter som dekker de viktige behovene i markedet, hvilke merker som er viktige innen et segment og hvilke behov som er udekkede. Med Matrix får man god innsikt i kategorien eller markedet og innspill på hvordan egen portefølje fungerer og mulighetsrommet for nye innovasjoner.

Del lenke Lenke er kopiert