Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Klimaendringer oppleves i dag som den største trusselen for Norge!

Klimaendringene oppleves i dag (høsten 2020) som den største trusselen Norge står overfor. Av i alt 14 forhold, som blant annet inkluderer å sikre vekst i økonomien, bekjempe arbeidsledighet, fattigdom, vold og kriminalitet, terror, narkotikaproblemer, innvandring og integrering, har klima ligget som nr. 2 - 4 fra og med 2015

Dette er godt nytt for kommunene når egne klimamål skal følges opp. Kantar har utformet en unik spørreundersøkelse for at landets kommuner skal få innsikt i egne innbyggeres holdninger til klimaendringene, hva innbyggerne ser som trusler mot kommunen som følge av klimaendringer, hva de selv gjør for å begrense eget klimaavtrykket og hvilke forventninger de har til klimatiltak fra kommunale og nasjonale myndigheter. Undersøkelsen vil gi benchmarks mot Kantars nasjonale klimabarometer, samt også mot enkelte spørsmål fra EUs Klima-Eurobarometer som er gjennomført syv ganger fra 2008, sist i 2019. Undersøkelsen gjennomføres «puljevis» for samarbeidende kommuner, men kan også settes opp på et hvilket som helst tidspunkt etter nærmere avtale med den enkelte kommune.

Nærmere informasjon om undersøkelsen, tema og priser, finnes her: Klimaundersøkelser i kommuner

Har du spørsmål til undersøkelsen, ta kontakt med Roar Hind.