Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Klimabarometeret 2021 - presentasjon til nedlasting og opptak av sendingen

Onsdag 27. oktober ble Klimabarometeret 2021 lagt frem og presentert i en live sending fra studio. Her kan du laste ned Eva Fosby Livgard sin presentasjon og se opptak av sendingen i sin helhet.

Aldersgruppen under 45 år ser klimaendringer som vår tids største utfordring, resten av befolkningen er mest opptatt av økende sosiale forskjeller

46% av befolkningen totalt sett ser klimaendringer som vår største utfordring, og setter saken som nummer to, hårfint etter økende sosiale forskjeller (47%). Oppgavene i helsetjenesten ligger som nummer tre med 40% oppslutning.

Aldersgruppen under 30 år utpeker seg på mange områder i årets undersøkelse. Over halvparten av de unge ser klimaendringer som en av de tre største utfordringene vi står overfor, de bekymrer seg i større grad enn resten av befolkningen for hvilke konsekvenser klimaendringer vil få for dem selv og deres nærmeste, og er de som er mest betenkt på hvor de vil bosette seg med tanke på mulige konsekvenser av klimaendringer. De har heller ikke den samme framtidstroen som de eldre på at vi globalt sett vil lykkes med å redusere utslipp av klimagasser.

Ungdommen er kritisk til regjeringens klimaarbeid og mener myndighetene gjør altfor lite for å redusere utslipp av klimagasser og tilpasse oss klimaendringene. De unge etterlyser mer satsning på grønn innovasjon, og mener dette er det viktigste klimatiltaket regjeringen bør gripe fatt i.

De gir bred støtte til sol,- vind- og vannkraft, og utpeker seg ved å være den aldersgruppen som er mest positive til vindkraft, både til havs og på land.

De under 30 år er også den aldersgruppen som i størst grad støtter opp om at vi bør ha utvekslingskabler for strøm til utlandet, dersom det kan bidra til utslippskutt i andre land og styrke norsk verdiskaping. Oljeleting er de imidlertid skeptiske til, og majoriteten er villige til å ofre arbeidsplasser for at oljeindustrien skal gå fra å produsere olje og gass til å produsere mer fornybar energi.

Med utgangspunkt i hva de unge svarer, gjør de mer for klimaet og er mer opptatt av sirkulærøkonomi enn resten av befolkningen. De kjøper i større grad brukt fremfor å kjøpe nytt, spiser mindre rødt kjøtt, sparer mer på strømmen, bruker i større grad kollektivtransport, og har det siste året redusert sin bruk av plast og emballasje. De tar større ansvar for at vi skal lykkes i arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser.

 

Klimabarometeret er en årlig undersøkelse som kartlegger befolkningens holdninger i klimapolitiske spørsmål. Målingen har vært gjennomført siden 2009, og webinaret tar utgangspunkt i resultatene fra årets undersøkelse.