Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Vi bruker stadig mer tid på medier

Årsrapporten for Kantar 24Timer viser at det norske folk bruker stadig mer tid på medier – en positiv utvikling for den norske mediebransjen, spesielt med økningen i tiden brukt på norske nettaviser.

Dato: 31.01.24

I 2023 brukte vi i gjennomsnitt 6 timer og 22 minutter (373 minutter) på medier hver dag, en økning på 39 minutter (12 %) fra 2022. Mediebruken økte gjennom døgnet, med en merkbar økning på ettermiddagen. Medieforbruket varierer betydelig gjennom dagen; om morgenen domineres det av radio, norske nettsteder og sosiale medier, mens kveldene er preget av TV, strømmetjenester og sosiale medier. Det er tydelige forskjeller i mediebruken mellom ulike aldersgrupper, spesielt mellom de under 30 år og de over 60 år.

Mediebruk gjennom døgnet

 

Økt tid brukt på nettaviser, strømming, gaming og podkast

Av medietiden tildeles hele 23 % til nettsteder, hvor en betydelig del går til norske redaksjonelle medier. Tiden brukt på nettsteder økte fra 86 minutter i 2022 til 105 minutter i 2023, noe som representerer en økning på 22 %.

Blant 18-29-åringer er veksten enda mer fremtredende, fra 65 til 84 minutter – en økning på 29 %. Det er imponerende 96 % av tiden brukt på nettsteder er dedikert til norske nettsider, noe som indikerer at norske nettaviser har styrket sin posisjon sammenlignet med utenlandske alternative nettsteder.

20 % av medietiden er viet til TV, mens 19 % går til strømmetjenester og 14 % til radio. Av den totale medietiden går 39 % til visuelle medier, 27 % til lydmedier, og 7 % til lesing av papiraviser, magasiner, ukeblader og bøker.

Den offisielle mediekaken for 2023

Den offisielle mediekaken

 

Fakta

Kantar 24Timer, er en del av Forbruker & Media, gjennomfører undersøkelser kontinuerlig gjennom hele året med kvartalsvise rapporter. I løpet av 2022 og 2023 ble det totalt gjennomført 13.494 intervjuer. 24Timer gir verdifull innsikt i hvordan ulike grupper bruker medier til forskjellige tidspunkt gjennom døgnet, uken og året.