Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Merkevareindeksen 2018 – Norges sterkeste merkevarer

Hvilke merker finner vi egentlig på toppen? Er det NRK som hersker alene?

Vi ser på hvordan de forskjellige merkevarene plasserer seg innenfor disse kategoriene:

 • Kjønn
 • Alder
  • 18-29 år
  • 30-44 år
  • 45-59 år
  • 60 år +
 • Handelsfelt
  • Østre
  • Vestre
  • Midtre
  • Nordre

 

Rapporten er basert på tall hentet fra undersøkelsen Forbruker & Media, som har et utvalg på 14.343 personer.

I Merkevareindeksen har vi tatt utgangspunkt i målingen av opp mot 1800 merkevarer som kontinuerlig gjøres i ”Forbruker & Media, Målgruppeindeksen”. Denne kartleggingen foregår via web og postalt, til respondenter som er vervet i det telefoniske intervjuet, der medievaner kartlegges.

Selve merkevareindeks verdien beregnes ut fra 2 faktorer; Kjennskap og Preferanse. Kjennskap måles likt for alle merkevarene, nemlig hjulpet. Preferansemålet er litt forskjellig for kortvarige og langvarige goder og for kjeder/butikker. For kortvarige goder og for forretninger bruker vi «foretrekker» som mål. Innenfor de enkelte varekategoriene er dette problemfritt. Mellom varekategorier med ulik innkjøpshyppighet, som mineralvann på den ene siden og oppvaskmidler på den andre, kan det hevdes at svarene også reflekterer denne ulikhet i innkjøpshyppighet. Slik tallene fremkommer er det imidlertid lite som tyder på at det i praksis er noe problem. I praksis oppfattes kjøpsfrekvensen som relativ mellom konkurrerende merker - som jo er det målet på lojalitet som vi er på jakt etter. For langvarige goder spør vi direkte om hvilket merke man «ville velge».

Hensikten med merkevaredelen av ”Forbruker & Media” er å lage operative verktøy for beskrivelse av merkevarer innenfor enkelte markeder. De enkelte merkene er derfor målt innenfor én og én varegruppe. F.eks. er Gilde målt både som Gilde Pølser, Gilde Kjøttprodukter i varegruppen Kjøtt/Pølser (middagsretter) og som Gilde Kjøttpålegg innenfor varegruppen «pålegg», uten at vi har et samlet uttrykk for merket Gilde i seg selv. Dette må man ta hensyn til ved vurderingen av de enkelte merkenavnene. 

Rapporten leveres som Excel – hvor man har en pivottabell som gir mange filtreringsmuligheter. Sammen med dette så får man med et Worddokument som forteller om grunnlaget for rapporten og en grafisk fremstilling av topp 15 innenfor de forskjellige målepunketene; Kjønn, alder og handelsfelt.

Pris på rapporten en kr. 10.000,- eks mva.

Leveransen inkluderer en oversiktsrapport i Word og tabeller i Excel.

(Dersom du kjøper rapporten her på nettsidene våre, vil du få en link til direkte nedlasting av Wordrapporten. Excel-tabellene vil bli ettersendt innen kort tid.)

Rapport kun til egen/virksomhetsintern bruk

Opphavsretten til innholdet i denne rapporten tilhører Kantar. Rapporten kan ikke videreselges eller deles med andre, ut over egen virksomhet (juridisk enhet). Dersom det er ønskelig å inngå en konsernavtale for bruk av rapporten, ta kontakt med den som er oppgitt som kontaktperson for rapporten hos Kantar.