Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Kantar TNS Helsepolitisk Barometer 2018

Resultatene i Helsepolitiske Barometer tyder på at stadig flere erkjenner utfordringene velferdsstaten står overfor. Vi blir flere, oljeinntektene avtar, vi lever lenger, pensjon- og helseutgiftene øker, og det blir færre yrkesaktive som skal finansiere velferdsgodene. Mange opplever at vi har et todelt helsevesen og for store deler av velgermassen var helsepolitikken avgjørende for hvilket politisk parti de stemte på ved høstens Stortingsvalg.

Rapporten behandler den norske befolkningens forhold til og oppfatning av et bredt spekter av helserelaterte spørsmål: Helsepolitikk, Pasientbehandling, Arbeid og helse, Syn- og øyehelsetjenester, Hørsel, Livskvalitet blant eldre, Kompetanse og bemanning, Psykisk helse, Apotek og medisin, Tannhelse, Kontakt med helsevesenet og Frykt for sykdom.

Rapporten bygger på intervju med et befolkningsrepresentativt utvalg med 2.072 personer over 18 år. Resultatene framstilles i tekst og med stor bruk av grafikk.

I tillegg til de grafiske framstillingene av statistiske resultater fra undersøkelsen, framstilles kvalitative vurderinger som de intervjuede har gitt av dagens helsepolitikk og egne erfaringer med helsevesenet.

Rapporten er et «must» for alle som arbeider med helsepolitiske spørsmål og planlegging av helsetilbud, enten det er i offentlig eller privat regi. Den vil også gi stor verdi til journalister, konsulenter og andre med interesse for helsepolitikk og helsevesen.

Pris for rapporten «Kantar TNS Helsepolitisk Barometer 2018»: kr. 24.000,- (eks. mva)

 

Rapport kun til egen/virksomhetsintern bruk

Opphavsretten til innholdet i denne rapporten tilhører Kantar. Rapporten kan ikke videreselges eller deles med andre, ut over egen virksomhet (juridisk enhet). Dersom det er ønskelig å inngå en konsernavtale for bruk av rapporten, ta kontakt med den som er oppgitt som kontaktperson for rapporten hos Kantar.