Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

To poeng ned for kraftbransjens omdømme

Den kraftige økningen i strømprisen etter sommeren sender bransjens omdømmeskår ned på 45 poeng. Omdømmetapet er allikevel ikke så stort som tidligere år når prisen har vært raskt økende.

Dette kan tyde på at kundene har blitt mer fortrolige med at prisvariasjonene blir større og hyppigere, kanskje fordi bransje og selskap har lagt mer vekt på å informere kundene om hvordan markedet fungerer.

At pris ikke er like styrende for forbrukernes atferd kommer også til uttrykk i bytteaktiviteten. 20% av strømkundene oppgir dette kvartalet, under historisk høy strømpris, at de har byttet strømleverandør siste 12 måneder. Bytteandelen er tilnærmet den samme som på samme tid i fjor (q3/20: 21%) da prisen var rekordlav.

Kunder som bytter strømleverandør blir generelt sett mer fornøyde med den nye leverandøren, men ikke like fornøyde som strømkunder flest. Dette viser at kunder som bytter er mer krevende å betjene. Mange av dem er også lite lojale, nesten halvparten av dem sier at de kanskje, eller helt sikkert vil bytte igjen i løpet av kort tid. I 2008 sa over halvparten av landets strømkunder at de hadde vært hos strømleverandøren sin i mer enn 10 år. I dag er det ikke mer enn 25% som sier det samme. Dette tyder på at konkurransen i markedet blir hardere.

Forbrukernes kunnskap om strømmarkedet er fortsatt mangelfull, selv om bransje og selskap har blitt mer oppmerksomme på verdien av å informere kundene om hvordan markedet fungerer. Mange forveksler sertifiseringsordningen «Trygg strømhandel» med en avtaletype som sikrer at strømkunden til enhver tid får den billigste strømprisen i markedet. Nesten halvparten av forbrukerne er ikke kjent med betegnelsen «ventestrøm», og det er stor forvirring om hva «energileddet» er betaling for. På den positive siden viser resultatene at de fleste forbrukere har riktig forståelse av angrerett ved telefonsalg, og at de må melde fra til strømleverandøren ved bytte av bolig.

Kundenes svar viser allikevel at bransjen fortsatt har en jobb å gjøre med å øke allmennkunnskapen om strømmarkedet. Som en av respondentene sier etter å ha fått opplyst de rette svarene på et batteri av kunnskapsspørsmål: «Jeg trodde jeg visste mer om strømmarkedet enn jeg faktisk gjør».

Kantar 15. oktober 2021