Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Tilliten til politikerne faller og færre har tro på at Norge vil nå klimamålene

76% av befolkningen mener Norge antagelig ikke eller helt sikkert ikke vil nå klimamålene innen 2030. Det er bare 3% som ser det motsatt og sier landet ganske eller helt sikkert vil komme i mål.

Tilliten til at politikerne holder sine klimaløfter er jevnt lav i hele befolkningen. Tillitskåren ligger på 23 av 100 mulige poeng, to poeng ned fra desember 2023.

Det er fortsatt bred enighet om at det er behov for å bygge ut mer fornybar energi. Befolkningen i nord er de som er mest opptatt av å sikre landet tilgang til nok energi, trolig fordi mange er urolige for kraftsituasjonen i regionen når Melkøya skal elektrifiseres.

Solenergi og vannkraft er de energikildene flest stiller seg positive til å bygge ut i egen kommune. Over halvparten av befolkningen ønsker kjernekraft velkommen i kommunen der de bor. Landbasert vindkraft er den energikilden folk er mest kritiske til, og motstanden øker. Det er på Sør/Vestlandet motstanden er størst.

72% av strømkundene knytter negative assosiasjoner til kraftbransjen. Når de skal beskrive bransjen med ett ord bruker de fleste ord relatert til pris og svarer grådig, dyr, grisk, grådighet, svindel og profitt. Det er ikke mer enn 11% som forbinder norsk kraftbransje med noe positivt. Mange av disse beskriver bransjen som bærekraftig, nødvendig, viktig og innovativ.

Inntrykket av kraftbransjen er stort sett det samme nå som ved utgangen av 2023. Omdømmeskåren faller marginalt med ett poeng og ligger ved denne målingen på 40 poeng. Tilliten til informasjonen som kommer fra bransjen er det eneste av områdene som bransjen måles på som viser utvikling i positiv retning. Inntrykket av bransjens pålitelighet og inntrykket av serviceinnstillingen i bransjen ligger stabilt fra 3. tertial 2023, mens de øvrige områdene viser utvikling i negativ retning.

Fjordkraft holder posisjon som landets største strømleverandør. Knappe 18% av strømkundene oppgir å være kunde hos Fjordkraft. Å Strøm har inntatt andreplassen tett fulgt av Tibber og NorgesEnergi.

Strømleverandørenes omdømmeindeks viser fortsatt utvikling i positiv retning etter bunnoteringen i 2022 på 34 poeng. I dag ligger indeksen på 40 poeng. Konkurranse-dyktighet, god arbeidsplass og dyktige medarbeidere er de sterkeste profilene for strømleverandørene generelt sett. Svakest står selskapene når det gjelder rollen som aktiv klimaløser.

17% har byttet strømleverandør til sin primærbolig i løpet av det siste året. Vibb, Fjordkraft, Tibber og Å Strøm er de selskapene som fanger opp flest byttere, i tillegg til at de henter hjem flere kunder enn de mister. For NorgesEnergi er situasjonen motsatt, selskapet mister flere kunder enn selskapet klarer å hente inn, og Fortum har som kjent valgt å avvikle Norgesenergi som merkevare. Kraftmarkedet er i ferd med å endre karakter, fra å være dominert av to store aktører til å bestå av en stor og flere mindre jevnstore selskaper.

 

Kantar, 8. april 2024