Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Strømprisen faller og tilliten til kraftnæringen øker

Bransjens omdømmeskår øker med to poeng den siste perioden og ligger dette tertialet på 42. Det er 10 poeng høyere enn ved siste bunnotering i tredje kvartal 2022. Den gang lå strømprisen i snitt på 2,85 kroner per kWh på landsbasis. I tiden etter har strømprisen falt og bransjens omdømme har vist gradvis bedring. Forut for denne målingen lå strømprisen i snitt omkring 40 øre.

For forbrukerne er det fortsatt pris det handler om i strømmarkedet. Mulighet for sparte strømutgifter er det viktigste incitamentet for å bytte strømleverandør og for å få folk til å redusere eget strømforbruk. 45% av forbrukerne sier i denne målingen at det er viktigere å betale lav strømpris enn at vi når klimamålene, og 70% støtter opp om at høye strømpriser gjør dem mer bevisst eget strømforbruk.

Men også bevaring av urørt natur er viktig for det norske folk. På spørsmål om hvilke tiltak man er villig til å ofre urørt natur for å fremme samfunnsutvikling, er det kraftproduksjon og strømnett flest (37%) slutter opp om. Til sammenligning er det bare 10% som sier det samme om hyttebygging, 23% om industri- og næringsutvikling, og 29% om veiutbygging.

At mange nå stiller seg positive til nettutbygging understøttes av at 57% av forbrukerne sier seg positive til utbygging og forsterking av strømnettet i kommunen der de bor. Det er også et lite flertall (40%) som støtter opp om at tempoet i vindkraftutbyggingen må økes, sammenlignet med de som ser det motsatt (37%). Andelen som mener utbyggingen bør gå raskere er imidlertid lavere nå enn på samme tid i fjor (45%), noe som tyder på at vindkraftmotstanden i befolkningen øker.

Strømmarkedet er i endring. NorgesEnergi er trukket tilbake som merkenavn og kundene er overført til Fortum. Vibb gjør seg mer gjeldende på målingene, mens Tibber stabiliserer seg. Fjordkraft holder fortsatt stand som landets største strømleverandør, men Fortum rykker opp som nummer to. Deretter følger Å Strøm, Tibber, Lyse og Vibb som er tilnærmet like store. Vibb kan bli en viktig utfordrer i tiden framover, men kampen om kundene er hard.

Forbrukerens interesse for å bytte strømleverandør avtar og har ikke vært lavere siden utgangen av 2015. Tallene viser at det er et kundestyrt marked. I 82% av leverandørskiftene det siste året var det kunden selv som tok initiativ til å bytte strømleverandør. Det er bare 16% som opplyser at det var strømleverandøren som kontaktet dem.

Det er nærliggende å anta at mindre aktive tilbydere kan være medvirkende årsak til at bytteaktiviteten går ned. Samtidig kan det være at flere av forbrukerne ser at det er lite å spare på et leverandørskifte i dagens prisbilde, eller de har funnet seg til rette hos et selskap de er fornøyde med. Det er allikevel en liten økning i andelen byttere som sier de ganske eller helt sikkert vil bytte strømleverandør igjen i løpet av kort tid. Bytteaktiviteten kan dermed ta seg opp utover høsten, en periode da mange forbrukere vet at strømprisen øker, prisforskjellene mellom selskapene er større, og det kan være mer å tjene på et leverandørskifte.

 

Kantar 21. juni 2024