Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Streaming preget høstens mediefrokost

TNS Gallup presenterte nye tall fra de fire viktigste medieundersøkelsene sine i begynnelsen av september. Fellesnevner denne gangen var tall som viser at streaming blir stadig viktigere i det norske folks mediebruk, både når det gjelder film, musikk og TV-seeing.

- Undersøkelsene TNS Gallup gjennomfører flere ganger i året og tallene vi presenterer i dag, gir et stadig bedre bilde av nordmenns medievaner, teknologibruk og adapsjon av nye produkter og tjenester. I et historisk perspektiv har vi den eldste, sammenhengende undersøkelsen på dette området; Internbuss som først ble gjennomført i 1995. Samtidig supplerer vi med andre undersøkelser – som hver for seg er i stadig endring for å fange opp utviklingen som skjer.

Det sa leder for medieavdelingen i TNS Gallup, Ingvar Sandvik, da han ønsket velkommen til høstens første mediefrokost.

Den første mediefrokosten i høst var fullbooket og en ekstra gjennomgang av tallene ble gjennomført dagen etter, for at alle som ville skulle få være medDen første mediefrokosten i høst var fullbooket og en ekstra gjennomgang av tallene ble gjennomført dagen etter, for at alle som ville skulle få være med
Den første mediefrokosten i høst var fullbooket og en ekstra gjennomgang av tallene  ble gjennomført dagen etter, for at alle som ville skulle få være med.

Stadig mer streaming

Et godt eksempel på Sandviks kommentar om at disse undersøkelsene utfyller hverandre, fikk deltagerne da temaet «streaming» av digitalt innhold kom på banen. I undersøkelsen 24 timer ser vi at aldersgruppen 18 – 29 har en litt annen «prime time» i TV-tittingen enn resten av befolkningen – men også at de ser mer av innholdet som streaming på en PC eller et nettbrett. Tallene i Interbuss underbygger inntrykket med tall som bekrefter at stadig flere ser filmer, TV og serier på nett. 54 % har tilgang på Spotify og 18 % på Wimp.

Mediebarnundersøkelsen viser den samme trenden blant barn i alderen 3 – 11 år; 77 % av denne gruppen benytter web-tv-tjenester ukentlig.

Social Media Tracker sier samtidig noe om hvordan folk finner dette innholdet: 53 % i alderen 15-29 år oppgir at de har begynt å se på tv-program, film eller TV-serie som følge av at du har lest omtale i sosiale medier. 43 % er enig i påstanden «jeg ser ofte på videoer venner har laget lenker til».

24 timer

Undersøkelsen beskriver hvordan ulike grupper i samfunnet bruker medier gjennom døgnet, og kan for eksempel si noe om hvem som bruker hvilke enheter når – og i hvilken grad de bruker mer enn en enhet samtidig.

Salve Jortveit presenterer undersøkelsen 24 timerSalve Jortveit presenterer undersøkelsen 24 timer 
Salve Jortveit presenterer undersøkelsen «24 timer».

- Vi er blant annet opptatt av konteksten mediebruken skjer i, sa ansvarlig for undersøkelsen, Salve Jortveit. – Tallene viser at nordmenn nå konsumerer innhold og kommuniserer i nesten alle sammenhenger – og at for eksempel mediebruk på kjøpesentre er økende. Dette er gode nyheter for de som driver med utendørs reklame og som ønsker å se på mulighetene ny teknologi gir for å målrette budskapet og øke utbyttet av investerte reklamekroner, sa Jortveit.

Interbuss

Dette er Norges eldste undersøkelse som kartlegger nordmenns internettvaner og har vært gjennomført hver år siden 1995. Historikken har i seg selv en verdi, samtidig som stadig oppdaterte tall dokumenterer utbredelsen av nettbrett og smarttelefoner, aktivitet i sosiale medier og konsum av innhold.

Alexander Eidsæther presenterer InterbussAlexander Eidsæther presenterer Interbuss
Alexander Eidsæther presenterer «Interbuss». 

- Vi ser nå at nordmenn eier 2,2 digitale enheter hver, sa ansvarlig for undersøkelsen Alexander Eidsæther. – 92 % har tilgang på trådløst nett og 28 % har SmartTV. Noe av det spennende som skjer akkurat nå, er også utviklingen av nye enheter – såkalte wearables – som smartklokker, armbånd og briller. Dette er ny teknologi som det blir spennende å følge i de kommende undersøkelsene, sa Eidsæther.

Mediebarn

Hva er formålet med, og hvordan bruker barn i alderen 3 – 11 år digitale tjenester. Og hvor mange har tilgang på dem? Det er spørsmål som undersøkelsen «Mediebarn» svarer på.

Ida Bergan presenterer MediebarnIda Bergan presenterer Mediebarn
Ida Bergan presenterer «Mediebarn».

- Stikkordet som oppsummerer årets undersøkelse, er at mediebrett og smarttelefoner fortsetter å øke, sa ansvarlig for Mediebarn, Ida Bergan. – 43 % av barn mellom 3-11 år  har eget mediebrett, 45 % har tilgang i husstanden, uten å eie selv. I samme aldersgruppe har 45 %  egen mobiltelefon. I gruppen mellom 10-11 år er det hele 85 % som har sin egen smarttelefon. 10- 11 åringene er til stede på sosiale tjenester som Snapchat og Instagram.  Det er også spennende å se hvordan aktiviteter flytter seg, for eksempel når det gjelder spill som nå beveger seg fra de mer tradisjonelle spillplattformene over på mediebrett og smarttelefoner, sa Bergan.

Social Media Tracker

Adferd i sosiale medier, konkurransen og samspillet mellom  sosiale og tradisjonelle mediekanaler er tema for denne undersøkelsen, som nå er gjennomført 3 ganger. Og ansvarlig Kari Nordstad, kunne konkludere med at til tross for at vi får mange og nye sosiale medier, er det noe atferd som endrer seg langsomt:

Kari Nordstad presenterer Social Media TrackerKari Nordstad presenterer Social Media Tracker
Kari Nordstad presenterer «Social Media Tracker».

- For ett år siden stilte vi spørsmålet «Tenk deg at du har vært uten tilgang til Internett i en uke, og så fikk tilgang til internett. Hva ville du gjort først?». Og fortsatt er svaret «epost», hele befolkningen sett under ett. Men vhis vi ser på de yngre målgrupper, er det ikke overraskende Facebook som er svaret., Til tross for at både Instagram og Snapchat har hatt en sterk vekst i Norge har Facebook en udiskutabel posisjon fordi Facebook fyller rollen både som nyhetskanal, kommunikasjonskanal og et sted der man organiserer fritid,  sier Kari Nordstad.