Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Stemmestyring forsterker emosjonelle bånd mellom merkevaren og publikum

Vi er allerede godt i gang med det neste store teknologiskiftet; stemmegjenkjenning og -styring i kombinasjon med AI. Dette vil skape nye muligheter for en merkevare, til å knytte emosjonelle bånd med publikum og merkevareeiere bør allerede nå begynne å utforske potensialet som ligger i en stemmebasert relasjons- og merkevarebygging.

Teknologi for stemmegjenkjenning og -styring er allerede tilgjengelig og den utvikles hurtig. Etter hvert som teknologien både blir mer avansert og enklere å benytte, er det forventet at den vil tas i bruk av alle. Men allerede i dag er det mange som bruker stemmen, for eksempel når de sender tekstmeldinger ved hjelp av Apples Siri på iPhone eller handler ved hjelp av Amazon sin Alexa på Echo.

Kantar Medias Dimension 2018-studie avdekker at 11 prosent av amerikanere med internett-tilgang og 12 prosent i Storbritannia, allerede bruker stemmestyrte smart-høyttalere for å løse dagligdagse oppgaver.

Fra andre Kantar-undersøkelser, for eksempel Connected Car 2018, vet vi at kineserne er langt mer framoverlente i sitt forhold til ny teknologi.  Dimension 2018 viser at hele 26 prosent av kineserne med internett-tilgang har tatt i bruk smart-høyttalere.

Også yngre målgrupper ligger langt fremme. Dette understreker behovet for å komme raskt i gang med utforske potensialet som ligger i denne formen for stemmestyrt relasjons- og merkevarebygging.

Grafikk - andel som bruker smart-høyttalere

Foretrekker å prate

I Speak Easy-undersøkelsen (Mindshare og J. Walter Thompson, 2017) som fokuserer på stemmestyrt teknologi, ble forskjellen i hjerneaktivitet ved henholdsvis tale og skriftlig kommunikasjon, kartlagt. Resultatene viser at kommunikasjon ved bruk av stemmen er langt mindre krevende for mennesker, enn kommunikasjon ved hjelp av tekst. Hjernen må med andre ord arbeide langt hardere for å prosessere skriftlig informasjon enn når den samme informasjonen kommuniseres muntlig. Og når vi får valget, fortrekker de fleste av oss å prate.  

For noen vil det ta tid å legge om vanene. For mange er imidlertid stemmestyring allerede i daglig bruk – og for oss andre er det mest sannsynlig ikke lenge før.

Snakk med alt

I dag tenker vi på stemmestyring som en teknologi knyttet til bestemte apparater og produsenter.

For eksempel leverer Apple Siri på iPhone og Amazon leverer Alexa på Echo. Men mer sannsynlig er en framtid hvor de fleste apparater kan stemmestyres og hvor stemmestyringsteknologi ikke er proprietær og knyttet til enkelte produsenter.

For eksempel vil TV-apparatene vil bli stemmestyrt – og da snakker vi om mer enn valg av programmer eller justering av lydstyrken. TVen vil bli en kanal for toveis kommunikasjon, blant annet mellom merkevareannonsører og deres publikum. Forestill deg at du ser en annonse i en reklamepause på TVen.  Du lurer på noe om produktet eller tjenesten som presenteres. Og du kan stile spørsmålet til merkevaren via TVen: «Hvor langt kan Hyundai Kona Electric kjøre på fulladet batteri?». Svaret kommer fra merkevaren med det samme, ved bruk av stemmestyringsteknologi og kunstig intelligens, AI.

Gi merkevaren en stemme

Merkevareeieren kan, og bør, gi sin merkevare en gjenkjennelig stemme og personlighet og sikre at denne merkevarepersonligheten er konsistent på tvers av alle kanaler og i alle kontaktpunkter. På den måten tilfører stemmestyring og AI helt nye muligheter for å bygge sterke og emosjonelle posisjoner og bånd til publikum.

Den nevnte Speak Easy-studien konkluderte med at å snakke med en merkevare, gir en dypere emosjonell forbindelse enn kommunikasjon gjennom tekst. Undersøkelsen viser også at talebasert kommunikasjon økte merkevarens troverdighet og autentisitet med mer enn 50 prosent, sammenlignet med tekstbasert kommunikasjon. Faktisk oppga hele 25 prosent av de som brukte stemmestyrte assistenter, at de hadde hatt seksuelle fantasier om sin Siri, Alexa eller den assistenten de benyttet.

Ingen tid å miste

Økt bruk av stemmestyring i kombinasjon med AI vil forandre mye, ikke minst for merkevarer. Mulighetene for å bygge sterke relasjoner med publikum blir langt større enn i dag. Og den teknologiske utviklingen går raskt, så denne framtida er neppe langt unna.

Å lykkes vil imidlertid kreve ny kunnskap om markedsføring og mye eksperimentering med den nye teknologien. Bare da blir det mulig å utnytte stemmegjenkjenning og -styring til merkevarens fordel. Og for de som ønsker å skaffe seg et forsprang, er det ingen grunn til ikke å starte utforskingen av de nye mulighetene så raskt som mulig.


Kantar Medias Dimension 2018-studie bygger på to informasjonskilder:

  • En spørreundersøkelse med 5.000 personer 18 år +, med internettilgang, i USA, UK, Kina, Frankrike og Brasil.
  • En serie rundebordskonferanser med næringslivsledere i de samme landene. Noen av rundebordskonferansene ble fulgt opp med dybdeintervju.

Rapporten fra studien er tematisk inndelt i fire kapitler:

  • Mining for Meaningful Data
  • No Junk Mail, Please
  • Combination Theory: Unlocking the Power
  • A Whole New (Old) World

 

Kantar Media logo