Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Still spørsmål til befolkningen om koronakrisen her

Trenger din virksomhet oppdatert informasjon om hvordan befolkningen forholder seg til situasjonen med korona-smitte? Vi gjennomfører jevnlige målinger.

Folket i tale - i pågående koronapandemi

«Status Norge» vurderes dag for dag, og effektene av smittebegrensende tiltak går langt utover smittespredning. Noen opplever usikkerhet med tanke på jobb og permitteringer, og dette kan reflekteres i folks pengebruk. Nordmenns atferds- og bevegelsesmønster er dramatisk endret i løpet av kort tid. Vi har allerede gjennomført to runder av Kantars Koronabarometer, som blant annet kartlegger befolkningens atferd og tillit til myndighetene (omtalt på TV2).

Vi gjennomfører Koronabarometeret i befolkningen ukentlig, så lenge det er etterspørsel etter det. Denne uken kjøres som normalt (uke 14), men på grunn av påske, vil neste undersøkelse gjennomføres i uke 17.

Kundene våre lurer på mye ulikt, blant annet hvordan endret forbrukeratferd kan påvirke deres business, og hvordan virksomheter skal kommunisere med kundene i denne perioden.

Ting utvikler seg for øyeblikket raskt. Kantar har derfor etablert Koronabarometeret, som en rimelig løsning for at din virksomhet kan avdekke enkeltspørsmål / følge utviklingen på noen få spørsmål den kommende tiden, og få tilsendt resultater i løpet av kun noen dager.

Informasjon om undersøkelsen:

  • 1.000 intervju, landsrep.
  • Dere får svar på deres spørsmål tilbake, brutt ned på bakgrunnsinfo i tabell-format, med mindre annet er ønskelig.
  • Med forbehold om nyhetssituasjonen, vil Kantar barometerspørsmålene legges ut på TV2 normalt samme dag undersøkelsen er gjennomført  

Frister for koronabarometeret:

  • Mandag: Bekreftelse på deltakelse og antall spørsmål. 
  • Onsdag før kl. 10:00: Spørsmålsformuleringer godkjent.
  • Mandag påfølgende uke: Resultater oversendes i tabeller (mulig senere ved annen rapportering)

Kantar kartlegger som standard:

  • Tillit til helsemyndigheter
  • Opplevd sannsynlighet for å bli smittet
  • Atferd for å begrense smittefare
  • Bekymring for smitte og tro på at smittehåndteringen vil lykkes

Din virksomhet kan hekte på egne spørsmål. Vi må ha beskjed mandag, spørsmålene leveres tirsdag og feltarbeidet avsluttes søndag. Resultatene foreligger uken etter. Resultatene er representative for befolkningen over 18 år, og det gjennomføres om lag 1000 intervju.

For mer informasjon om pris og gjennomføring kontakt: joakim.wold.nylen@kantar.com

Denne rapporten (pdf) kan lastes ned som et eksempel på hva vi kan levere.