Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Omdømmeundersøkelsen 2023

Kantar har siden 2008 gjennomført omdømmeundersøkelsen, en årlig undersøkelse som måler omdømme til ulike aktører i det norske næringslivet.

Hvorfor måler vi omdømme?

Omdømme er summen av forventninger omgivelsene har til virksomheters produkter, service og aktiviteter i forhold til forretningsmessige, samfunnsmessige, sosiale og finansielle prestasjoner.

Forenklet kan man si at omdømme er et mål på omverdenens oppfatning av virksomheten over tid. Det oppstår i skjæringspunktet mellom forventninger og opplevelser som skapes av virksomhetens løfter og leveringsevne.

Formålet med omdømmeundersøkelsen er å kartlegge virksomheters omdømme og gi tilbakemelding på hvilke nøkkelområder som bør jobbes med for å styrke virksomhetens omdømme i befolkningen.

I undersøkelsen måles og analyseres et bredt spekter av områder som forklarer hvorfor virksomheter har et godt eller dårlig omdømme, noe som gjør undersøkelsen til et særdeles godt verktøy for forbedring og styring av eget omdømme.

Hvilke positive effekter gir så et godt omdømme?

Et godt omdømme bidrar til å skape tillit, i dag og i fremtiden – og bidrar til at din virksomhet lykkes blant annet ved å:

  1. Tiltrekke nye kunder og holde på de kundene man har
  2. Bedre lønnsomheten i markeder med hard konkurranse
  3. Tiltrekke ny og attraktiv arbeidskraft og beholde dyktige ansatte
  4. Være attraktiv for investorer og strategiske forretningspartnere
  5. Forenkle etableringen på nye markeder
  6. Definere virksomhetens verdi (markedskapitalisering)
  7. Komme raskere tilbake når ”omdømmekriser” oppstår (økt robusthet)

Dersom dere ønsker å være med i årets måling eller har lyst på mer informasjon, ta kontakt med Joachim Raanaas.