Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Omdømmefall for kraftnæringen

Omfattende strømbrudd, skepsis mot de nye strømmålerne, sprengkulde og varsel om høye strømpriser, har sendt omdømmeskåren ned med fire poeng.

Kraftnæringens omdømme faller fra 58 til 54 poeng fra utgangen av 2017 og fram til i dag. Tilbakegangen skyldes trolig omfattende strømbrudd som rammet mange forbrukere etter store snøfall og sterk vind i løpet av første kvartal i år. I tillegg inntraff eksplosjon i en trafoboks i Bergen som fikk riksdekkende oppmerksomhet. Det har også vært rettet kritikk mot de nye strømmålerne. Sist, men ikke minst; sprengkulda satte inn under feltarbeidet til dette Energibarometeret, og mange av selskapene varslet kundene om prisøkning. Vi tror dette er medvirkende årsaker til at kraftnæringens omdømme svekkes.

Flere bytter strømleverandør. 20% av landets husstander har byttet strømleverandør det siste året. Andelen øker med 2%-poeng siden utgangen av 2017. Bytterne er gjennomgående mer kritiske til bransjen og mindre fornøyde med egen strømleverandør. Når andelen byttere øker, er dette også med på forklare at tilliten til og inntrykket av kraftnæringen svekkes.

71% av husstandene har fått installert ny strømmåler. Oslo/Akershus har kommet lengst, 80% av husstandene opplyser at de har fått ny måler. Trøndelag/Nord-Norge har lenge ligget etter, men har hatt den kraftigste veksten det siste kvartalet, fra 49% til 67%.

Svekket tillit til de nye strømmålerne. Enkelte av de med ny måler har markert seg i media og på sosiale medier med påstander om at de har fått høyere strømforbruk etter målerbyttet, mens andre har uttrykt bekymring om økt strålefare, svekket personvern og mulighet for hacking av informasjon. Dette kan være årsaker til at færre stiller seg positive til innføringen av AMS generelt sett. Det er imidlertid viktig å understreke at majoriteten av de som har fått ny måler er meget godt fornøyde med bytteprosessen, og stiller seg positive til at det nå innføres automatisk måleravlesning.

Resultatene er hentet fra Kantar TNS Energibarometeret 1. kvartal 2018.

Rapporten kan kjøpes ved henvendelse til Eva Fosby Livgard. 

Kantar TNS 16. mars 2018