Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Norske medier holder stand

Med utgangspunkt i den nylig gjennomførte 24 timer-undersøkelsen om nordmenns mediebruk, satte Kantar under sitt frokostseminar 13. mars lupen på trendene for tidsbruk og kanalvalg. Foreløpig bruker ikke nordmenn mindre tid på norske medier enn før – selv om internasjonale aktører har blitt en viktig del av våre medievaner.

24 timer kartlegger nordmenns mediebruk gjennom døgnet og uken og ser på hva vi gjør og hvor vi oppholder oss når vi bruker ulike medier. Den forteller blant annet hvordan ulike grupper i samfunnet bruker ulike medier til ulike tidspunkt i løpet av døgnet og ukedagene. 2017-undersøkelsen er den niende i rekken. Seniorrådgiver Salve Jortveit i Kantar Media presenterte noen av de mest interessante funnene under frokostseminaret. 

– Vi ser at det er mindre titting på lineær-tv nå enn det var i 2014, spesielt i tradisjonell prime time. Den åpenbare årsaken er at vi bruker mer tid på strømmetjenester, hvor det har vært en økning fra 25 til 50 minutter i døgnet på befolkningsnivå. For aldersgruppen 18–29 år er volumet enda høyere. Disse strømmer 104 minutter nå mot 64 minutter for tre år siden. 

Norske strømmetjenester står sterkt

Både internasjonale strømmetjenester, som Netflix og HBO, og norske mediers egne tjenester er medregnet her, i tillegg til videodelingstjenester som Youtube. Og selv om Netflix er den klart mest brukte strømmetjenesten i Norge, tyder alt på at norske tv-kanaler gjør en god jobb med å stå imot konkurransen. 

– De norske tv-kanalenes egne strømmetjenester har økt tydelig de siste tre årene og blitt en viktig del av norske medievaner. Kanalene lykkes med å konvertere seere over på sine strømmekanaler, og vi ser de står sterkt også på dagtid. Så selv om utenlandske strømmetjenester vokser, betyr ikke dette at norske tjenester synker – det er hele kaka som blir større og mer fragmentert, påpekte Jortveit.

Salve Jortveit, seniorrådgiver i Kantar MediaSalve Jortveit, seniorrådgiver i Kantar Media.

Men det er grunn til å være på vakt – også her skiller nemlig de yngre aldersgruppene seg ut og ligger høyere enn andre på bruk av internasjonale medier. Sosiale medier som Facebook og Snapchat er ikke overraskende dominerende i dette bildet. 

Oppfattes som raske og troverdige

En annen interessant utvikling Jortveit trakk frem, er at mobiltelefonen er i ferd med å forandre folks mediebruk. Bruken vokser på dagtid, og her peker pilene oppover både for norske og internasjonale medier. Men de norske anses fortsatt å ha fortrinn som det er viktig å ivareta. 

– Innovatører og tidlige brukere ser mindre tv i prime time nå enn før. Da er det ofte bare et tidsspørsmål før majoriteten kommer etter. Vi er i en brytningstid og vil se store endringer fremover. Der internasjonale medier scorer best på underholdning, er norske medier i en særegen posisjon på troverdighet og det å dekke befolkningens informasjons- og nyhetsbehov.

Salve Jortveit og Cesilie Bollingmo, Kantar MediaGode spørsmål fra publikum. Salve Jortveit, seniorrådgiver i Kantar Media og Cesilie Bollingmo, avdelingsleder i Kantar Media. 

Internasjonale utfordrere

Seniorrådgiver og medieekspert Aleksander F. Eidsæther i Kantar Media ga i tillegg et innblikk i det overordnede mediebildet i Norge, basert på flere undersøkelser. Også her var konklusjonen at tradisjonelle mediekanaler utfordres av internett, mobilt innhold og internasjonale aktører som Youtube og Facebook.

Alexander F. Eidsæther, seniorrådgiver Kantar MediaAlexander F. Eidsæther, seniorrådgiver i Kantar Media. 

– Men norske mediehus har vært ganske flinke til å ta i bruk nye kanaler for å opprettholde dekningen sin, og mobilutgavene til norske aviser er nå totalt sett større en papirutgavene. På tross av at Facebook i dag er det største enkeltmediet i Norge, har den daglige dekningen til mediehusene holdt seg veldig godt. Men de har kanskje ikke klart å beholde like store andel av annonsekronene. Her ser vi at særlig Facebook tar mer av kaka, fortalte Eidsæther.

 

Rapporten fra 24-timer-undersøkelsen er tilgjengelig for kjøp. Ta gjerne kontakt med din kontaktperson hos oss eller med Salve Jortveit om dette. 

 

Kantar Media logo