Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Liten nedtur for kraftbransjens omdømme

Kraftnæringen avslutter 2019 med et lite omdømmefall. Økte strømpriser mot slutten av året er trolig årsak til at omdømmeskåren svekkes med to poeng og er tilbake på samme nivå som før sommeren (52 poeng).

Erfaring med strømbrudd synes å ha innvirkning på hvilket inntrykk man har av næringen, og mangel på informasjon under brudd har en særlig dempende effekt på kundenes inntrykk av bransjen. Blant de som mener de ikke fikk den informasjonen de trengte under det siste strømbruddet ligger omdømmeskåren helt nede på 45 poeng. Resultatene viser at erfaring med strømbrudd har en tilsvarende effekt på kundenes tilfredshet med eget nettselskap. Informasjon til kundene under strømbrudd utpeker seg som et viktig tiltak i arbeidet med å styrke kraftnæringens omdømme.

46% av strømkundene knytter negative assosiasjoner til kraftnæringen. Majoriteten av disse bruker ord som grådig, dyr og uoversiktlig når de skal beskrive bransjen med ett ord. Resultatene kan synes nedslående, men sammenlignet med 2004, da spørsmålet sist gang ble stilt, er det framgang. I 2004 beskrev 69% av strømkundene bransjen med negative ord og omdømmeskåren lå helt nede på 38 poeng.

20% av husstandene har byttet strømleverandør det siste året. Andelen er litt lavere enn i tredje kvartal (22%), men det er på dette nivået bytteandelen har ligget ellers i 2019. Det er fortsatt høyere innslag av leverandørbytter i Oslo/Akershus (25%) enn i resten av landet, og det er flere byttere blant de yngre strømkundene.

Strømkunder som bytter leverandør blir generelt sett mer fornøyde med den nye strømleverandøren sin. Leverandørbyttet gir i snitt 15 poeng høyere kundetilfredshet. Det er stort sett de samme kundene som bytter leverandør. Over halvparten av de som nylig har byttet sier de helt sikkert (12%) eller kanskje (40%) vil bytte strømleverandør igjen i løpet av 2020.

Strømkundene er jevnt over meget godt fornøyde med nettselskapet sitt. Det gjelder leveringssikkerhet, varslingsrutiner ved brudd og reaksjonsevne ved skade. Riktignok er det til dels store geografiske forskjeller, der kunder i nord er mer fornøyd enn kunder lengst sør i landet. Dette har trolig sammenheng med hyppighet av strømbrudd. Mens bare 27% av strømkundene i Finnmark sier de har vært utsatt for strømbrudd det siste året er gjennomsnittet på landsbasis 46%.

Toleransen for strømbrudd er lav. 27% av strømkundene er ikke villige til å akseptere strømbrudd over en time, og 38% av husstandene forventer strømmen tilbake innen tre timer. Kundenes tilbakemeldinger viser at vi blir stadig mer avhengig av strøm i hverdagen. Smarthus, lading av elbiler, bruk av datamaskiner, mobiltelefoner og elektriske hjelpemidler gjør at strømbrudd i økende grad oppleves som irritasjon for forbrukerne. Vi må anta at kravet til sikre og stabile strømleveranser forsterker seg i årene framover.

58% av husstandene har sikret seg i tilfelle krise - de har et lager med
det viktigste man trenger for å overleve i tilfelle man er uten strøm og vann. Andelen øker fra 55% på samme tid i 2018, og tyder på at myndighetenes informasjonskampanjer har effekt.

 

Kantar, 10. januar 2020