Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Krisemåling for Arbeiderpartiet

På Kantars ferske måling for TV 2 er Arbeiderpartiet og Senterpartiet omtrent jevnstore, med henholdsvis 18,4 for AP (-6,3 poeng) og 16,2 prosents oppslutning for Sp (+2,6 poeng). Med fattige 18,4 prosents oppslutning får Arbeiderpartiet den dårligste TV 2-målingen hos Kantar noen gang.

Målingen er den svakeste for Arbeiderpartiet siden Kantar i 1964 startet å måle stortingsvalg. Bakgrunnstallene viser at kun halvparten av de som stemte Arbeiderpartiet ved forrige stortingsvalg sier at de vil gjøre det igjen. I tillegg til at AP-velgere nå har satt seg på «gjerdet», lekker partiet 77.000 velgere til Senterpartiet og får ingen tilbake.

Høyre får 24 prosent på målingen (+4,4 poeng) og er dermed landets desidert største parti. Regjeringspartnerne Venstre får 4,3 prosent (+1,1 poeng) og KrF får 5,1 prosent (+1,2 poeng), begge over sperregrensen. Venstre klarer sperregrensen for første gang siden februar. FrP får 12,8 prosent (+1,4 poeng).

SV får 7,2 prosent (-2,4 poeng), Rødt 6,1 prosent (+ 0,6 poeng), MDG 5,7 prosent (-1 poeng). De rødgrønne, inkludert Rødt og MDG, ender dermed med 90 mandater, mot 79 på borgerlig side.

Fakta om partibarometeret

Målingen er tatt opp av Kantar for TV 2 med telefonintervjuer av 974 personer 28.09. - 2.10. 73,2 prosent oppga preferanse. Feilmarginen er +/- 1,4 - 2,8 prosentpoeng. Kantars partibarometer for TV2 gir en månedlig oppdatering av styrkeforholdet mellom de politiske partiene i Norge, med utgangspunkt i partienes tilslutning ved Stortingsvalget 2017 og endringer i styrkeforholdet mellom partiene. Mandatberegningen er laget av TV 2. Modellen er justert for det antall mandater som skal velges fra hvert fylke når fordelingen skal justeres ut fra folketall foran neste valg. Det betyr at Oslo får 1 mandat ekstra, Akershus får 2 mandater ekstra, mens Møre og Romsdal, Oppland og Buskerud mister et mandat hver.