Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Kraftnæringens omdømmeskår faller og er tilbake på 2014-nivå

Påstander om feilmåling og høyere strømregning, samt frykt for overvåking og stråling i forbindelse med nye strømmålere har vært tema i media det siste kvartalet.

I tillegg har LO-forbundet Industri Energi markert sin kritiske holdning til North Connect-prosjektet og andre utenlandskabler. Dette kan være viktige forklaringer på at kraftnæringens omdømme faller fra 59 poeng i februar til 56 poeng i mai. Tilbakegangen viser hvor sårbart omdømmet er, og hvor lite som skal til for å endre strømkundenes holdninger til næringen. 

20% av husstandene har byttet strømleverandør.
Bytteaktiviteten i markedet fortsetter å øke. Vi må tilbake til utgangen av 2003 for å finne en høyere andel (23%). Mye tyder på at det er andre forhold som stimulerer bytteaktiviteten i dag, sammenlignet med 2003. Tidligere var leverandørbyttene hovedsakelig drevet av prisutvikling og prisforskjellen mellom tilbydere. I dag er bytteaktiviteten hovedsakelig drevet av markedsinnsats fra strømleverandørene. 

40% av landets husstander har fått installert de nye strømmålerne.
Det er en markant økning på 10%-poeng i løpet av det siste kvartalet. Utrullingen går jevnt over det ganske land, men det er i Oslo/Akershus vi ser den største økning den siste perioden. Her øker andelen husstander med nye målere fra 31% i februar til 48% i mai. 

Stadig færre stiller seg positive til de nye målerne. Andelen positive faller fra 63% i første kvartal til 61% i andre kvartal, og ligger betydelig lavere enn for et år tilbake (72% første kvartal 2016). Oppslag i media om feilmåling og strålingsfare kan være viktige årsaker på at færre er positive til målerbytte. Utviklingen er urovekkende, og kan på sikt få  negativ effekt på kraftnæringens omdømme.

26% av strømkundene tror AMS gir en mer korrekt måleravlesning. 13% tror avregningene blir mindre korrekte. Det er verdt å notere at gruppen med skeptikere øker fra 5% i løpet av det siste året, og kan antagelig føres tilbake til negative oppslag om de nye målerne i media.

Kantar TNS 15. juni 2017