Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Kraftnæringens omdømme styrkes

En lang sommer med lave strømpriser og lite fokus på lys og varme, er trolig medvirkende årsaker til at omdømmeskåren løfter seg, fra 56 poeng i mai til 58 poeng i september.

Sammenlignet med andre nærliggende bransjer er omdømmeskåren til kraftnæringen på samme nivå som for bankene. 

19% av husstandene har byttet strømleverandør.
Bytteaktiviteten i markedet er omtrent den samme som før sommeren. Fjordkraft utpeker seg ved å være den mest foretrukne strømleverandøren blant bytterne. Selskapets lansering av mobiltelefoni i løpet av våren synes å være viktig årsak for at selskapet tar markedsandeler og styrker sin attraktivitet i markedet. 

65% av strømkundene sier seg ganske eller svært interessert i strømpriser. Andelen kan synes høy, men er ikke uventet sett i forhold til den betydning pris har for forbrukernes syn på kraftnæringen. De fleste strømkunder mottar månedlig faktura, og etter at NVE innførte nye regler som åpner for samlet faktura, er det et kraftig løft i andelen kunder som mottar felles faktura. Resultatene viser at NVEs endring av regelverket er i tråd med strømkundenes preferanser.

50% av landets husstander har fått installert de nye strømmålerne.

Utrullingen går jevnt over det ganske land, men det er i Oslo/Akershus og på Østlandet man har kommet lengst. Det er først etter sommeren det har blitt fart i målerbyttene i Midt- og Nord-Norge. De aller fleste strømkunder som har fått ny måler uttrykker høy grad av tilfredshet med prosessen i forbindelse med målerbyttet.

Siste 10 års fokus på klima og miljø har hatt liten effekt på forbrukernes holdninger og tanker om å endre atferd. Det er fortsatt den økonomiske kostnaden som bekymrer forbrukerne mest ved eget strømforbruk. Belastningen de påfører klima og miljø opptar dem i liten grad. 67% synes de gjør nok for å redusere eget energiforbruk, og en tredjedel av forbrukerne mener at redusert energiforbruk vil legge en demper på livsstilen deres. For mange er bedre offentlige støtteordningene viktige incentiver  for at de skal gjøre noe med energiforbruket sitt. Samtidig sier mer enn 40% at de vet at det er lurt å begrense energiforbruket, men at de har viktigere ting å tenke på. Resultatene ligger tilnærmet uforandret i forhold til 2007.

Kantar TNS 27. oktober 2017