Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Kraftnæringens omdømme fortsetter å styrke seg

Den positive utviklingen fortsetter. Kraftnæringens omdømme ligger nå på 39 poeng, og er den høyeste noteringen siden tredje kvartal 2021. Det har dermed vært sammenhengende positiv tendens fra siste bunnotering på 32 poeng i tredje kvartal 2022. Det er ennå et stykke igjen til toppnoteringen på 62 poeng som ble satt ved utgangen av 2015.

Lavere pris er trolig viktig årsak til at alle områdene bransjens måles på løfter seg dette tertialet. Det gjelder prispolitikk, pålitelighet, informasjon, innovasjon, serviceinnstilling og nettvirksomhet, i tillegg til at kundene er litt mer fornøyde med egen strømleverandør.

Etter fusjonen mellom Glitre Energi Strøm og LOS har markedssituasjonen endret seg. Vi har nå fem store strømleverandører som dominerer nærmere 60% av husholdningsmarkedet. Fjordkraft er klart størst, mens NorgesEnergi, Å Strøm, Fortum og Tibber er temmelig jevnstore.

20% av strømkundene har byttet leverandør siste 12 måneder. Andelen har ligget temmelig stabilt på dette nivået fra tredje kvartal 2022. 85% av bytterne tok selv initiativ til leverandørbyttet, bare 12% av bytterne sier de ble kontaktet av selskapet de byttet til. Resultatene peker i retning av at strømleverandørene er mindre aktive med å hente inn nye kunder nå enn for noen år tilbake da prisene var lavere.

37% av forbrukerne mener strømleverandøren tenker først og fremst på egen inntjening når de gir råd til kundene. Kun 9% mener selskapene gir råd som ene og alene er til kundens beste, mens 35% mener rådene kundene får er ment å tjene begge parters interesser. Blant de som mener selskapene tenker primært på egen inntjening er det overvekt av kunder som nylig har byttet strømleverandør, eller som helt sikkert eller kanskje vil bytte i nær framtid. Generell skepsis til selskapet synes dermed å ligge til grunn for mange leverandørbytter.

45% er helt eller delvis enige i at tempoet i vindkraftutbyggingen bør økes, og nærmere 70% av dem er positive til at det bygges landbasert vindkraft i kommunen der de bor. På landsbasis er det nesten like mange positive som det er negative. 38% av strømkundene sier de er ganske eller svært negative til at det bygges landbasert vindkraft i deres kommune, mens 35% ser det motsatt og sier at de er ganske eller svært positive. Resultatene peker i retning av at de mest positive er lokalisert i kommuner som har vært lite berørt av vindkraftutbygging så langt.

 

Kantar 15. august 2023