Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Kraftnæringens omdømme fortsatt på vei opp

Forut for denne målingen var strømprisen avtagende og i deler av landet periodevis svært lav. Det er trolig viktig årsak til at kraftbransjens omdømmeskår fortsetter å styrke seg, øker med to poeng fra før sommeren, og ligger nå på 41 poeng. Det er den høyeste noteringen på to år.

Nye utfordringer seiler imidlertid opp for bransjen. Den siste tiden har det vært rettet oppmerksomhet mot dagens prissystem der strømprisen man betaler er avhengig av hvor i landet man bor. Økende strømpriser utover vinteren vil kunne være med på å forsterke fokuset på dagens prisordning.

Nærmere 70% av forbrukerne ønsker lik strømpris for hele landet. Det er ikke mer enn 19% som vil beholde dagens løsning med ulike prisområder, men her er det store geografiske forskjeller. «Det mest urettferdige med straumprisen, er at me i Rogaland og resten av sørvest, må betala så uhorveleg mykje meir enn andre i Noreg sjølv om me lagar vanvittige mengder straum!!», er kommentaren fra en av respondentene. Strømkunder i nord ser det annerledes, og støtter i liten grad opp om lik pris for alle. Bransjen bør være forberedt på at hvordan politikerne velger å definere framtidens prissystem, kan få konsekvenser for bransjens omdømme.

Tilliten til politikerne er lav. Over 60% sier de har liten eller svært liten tillit til at politikerne holder sine klimaløfter, og det er ikke mer enn 5% av befolkningen som har tro på at Norge vil nå klimamålene innen 2030. Størst støtte har politikerne i den yngste aldersgruppen der omlag 20% har tro på at vi vil klare å kutte klimagassutslippene med 55% fra 1990-nivå innen 2030. Kantar Klimabarometer som ble lagt fram i oktober viste at det er denne aldersgruppen som er mest opptatt av klima.

Den nye nettleiemodellen har vært i drift et drøyt år, og mye tyder på at den tjener sin hensikt. Omlag halvparten av forbrukerne sier at de har blitt mer bevisst på når de bruker strøm. Omleggingen har allikevel ikke hatt så stor effekt på forbruksmønsteret som mange ventet. På samme tid i fjor svarte nærmere tre av fire at den nye nettleieberegningen ville gjøre dem mer bevisst på når de la strømforbruket.

Færre bytter strømleverandør. Det er ikke mer enn 16% av husstandene som har byttet leverandør det siste året. Interessen for å bytte selskap har ikke vært så lav på syv år. Mye tyder på at det er en liten gruppe forbrukere som er aktive i markedet, og de beveger seg mellom de største leverandørene. Fjordkraft, NorgesEnergi, Tibber, Gudbrandsdal Energi, Å Strøm og Fortum er de selskapene som opplever størst kundeavgang og kundetilfang.

Strømkundene er moderat fornøyde med egen strømleverandør, og tilfredsheten ligger på eksakt samme nivå som for 20 år siden. Når vi stiller de samme spørsmålene i dag som i q3/03 er den største endringen at vesentlig færre forbrukere ringer til strømleverandøren sin. Digitale tjenester som chatbot, e-post, nettsider, app og Facebook tar over som kontaktkanaler for kundene. Det er kostnadseffektivt for selskapene, mange forbrukere vil nok ha det slik, men selskapene mister den direkte kontakten med kundene. For virksomheter som betjener et massemarked er dagen da kunden ringer en gylden anledning til å vise hva selskapet representerer og knytte sterkere bånd til kunden. Den muligheten har ikke selskapene i samme grad i dag, når nye teknologiske løsninger tar over kundebetjeningen.


Kantar 8. desember 2023