Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Kraftig fall i kraftbransjens omdømme

Vinterens høye strømpris har gitt kraftnæringens omdømme hard medfart. Omdømmeskåren faller med 10 poeng og ligger nå 44 poeng. Et så kraftig fall har bare blitt notert tre ganger fra 2002 og fram til i dag: i 2002, 2010 og 2021. Raskt økende strømpris og stor fokus på strømpris i media har vært fellestrekk de gangene dette har skjedd.

Pubsliert 13.04.21

Strømkundene har gjennom store deler av 2020 gledet seg over rekordlav strømpris. Den kraftige økningen i prisen mot slutten av året og inn i første kvartal er nærliggende forklaring på omdømmefallet. Det har i alle år vært meget sterk sammenheng mellom prisen strømkundene betaler og inntrykket de har av bransjen. Dette gjelder fortsatt. Når forbrukernes generelle inntrykket av bransjen svekkes påvirker dette også holdningen til bransjen i negativ retning på en rekke andre områder. Forbrukernes tillit til prispolitikken i bransjen, inntrykk av serviceinnstillingen i bransjen, tilfredshet med egen strømleverandør, tillit til informasjonen som kommer fra bransjen og tillit til nettvirksomheten er bare noen av områdene som faller markant.

22% av husstandene har byttet strømleverandør det siste året. Andelen øker med 3%-poeng fra forrige måling. Når strømprisen øker eller prisvariasjonen selskapene imellom øker, påvirker dette gjerne bytteaktivitet i markedet. Samtidig viser årets første måling at mange forbrukere endrer holdning fra å utelukke et leverandørskifte til å være usikre på hvordan de vil forholde seg i tiden framover. Dette kan tyde på at mange strømkunder ønsker å avvente utviklingen i markedet. Fjoråret med lav strømpris over lang tid kan være årsak til at mange velger å sitte på gjerdet og se an prisutviklingen. Den endrede markedssituasjonen ser dermed ut til å ha skapt mer avventende forbrukere.

Strømkunder som bytter strømleverandør blir generelt sett mer fornøyde med den nye leverandøren, men tilfredsheten etter leverandørskiftet øker ikke like mye som på samme tid som i fjor. Det betyr at de som byttet strømleverandør i fjor opplevde at de gjorde en bedre handel enn de som bytter strømleverandør nå. Siden pris er den viktigste motivasjonen for å bytte strømleverandør kan dette antagelig forklares med at det er lettere for den nye strømleverandøren å innfri kundenes forventninger i et marked med fallende pris enn motsatt.

Mest fornøyd med forsikringsselskapet og minst fornøyd med strømleverandøren.
På spørsmål om hvor fornøyde strømkundene er med andre leverandører strømselskapene gjerne sammenligner seg med, er det forsikringsselskapet som topper statistikken. Bankforbindelsen og mobilselskapet følger tett på. Lavest ligger bredbåndselskapet og strømleverandøren. Intervallet strekker seg fra 77 til 60 poeng i tilfredshet, og viser at det er stor forskjell i hvordan forbrukerne vurderer kundeopplevelsen hos forsikringsselskapet sammenlignet med strømleverandøren.