Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Internasjonal undersøkelse om forbrukeratferd og kjøpsvaner under covid-19 i mer enn 45 land

Trenger du å forstå handle- og medievanene til kundene dine under Covid-19 pandemien? Kantar har gjennomført et Covid-19 barometer som måler dette og mere til, i Norge og i mer enn 45 andre land.

Kantar Norge har bidratt til verdens største Covid-19 undersøkelse med hovedfokus på konsumentenes kjøps- og medieatferd. Undersøkelsen gir deg unik mulighet til å forstå hvordan Covid-19 har påvirket konsumentene i Norge, men vi kan også sammenligne de norske resultatene med resultater fra hele verden.

Dersom du har lurt på hvordan kundenes holdninger og atferd har endret seg, tar undersøkelsen for seg spørsmål som:

  • Hvordan endres vår pengebruk? Hva bruker vi mer penger på, og hva bruker vi mindre penger på?
  • I hvilke mediekanaler finner vi forbrukerne? Hva slags type kommunikasjon og reklame er ønskelig og akseptabel i krisesituasjonen vi befinner oss i?
  • Hvordan forholder forbrukerne seg til korona-pandemien nå, og hvordan ser de for seg at korona-pandemien vil påvirke dem i fremtiden?
  • Hvilken påvirkning har pandemien hatt på hvor vi handler

Gjennom kunnskap er vi bedre rigget for fremtiden. Undersøkelsen har blant annet vist at mens det er de yngste konsumentene som øker sitt konsum av online kjøp i Norge og Nederland, har eldre kinesere begynt å venne seg til denne salgskanalen under Covid-19 pandemien. Implikasjonene av dette kan være store både i Norge, Nederland og Kina, både nå under, men også etter Covid-19 pandemien.

Kantar mener denne innsikten er relevant for norske bedrifter. Ta kontakt med Amund Bråthen dersom du ønsker mer informasjon om undersøkelsen eller priser på rapporter og tabeller på Norge eller andre land.